BERGEN - Alle 181 ondergrondse containers in de gemeente Bergen krijgen in oktober een sensor die meet hoe vol de container is. Met die informatie kan dan de route van de vuilniswagen worden bepaald en worden de volste containers als eerste geleegd. Vanaf 1 januari 2023 –wanneer de BUCH-werkorganisatie de afvalinzameling overneemt van HVC- treedt het systeem al in werking.

Geen overvolle containers, geen zwerfaval en minder klachten

Wethouder Erik Bekkering: “Door middel van de slimme sensoren in de containers worden alleen de bakken geleegd die ook écht -bijna- vol zitten. Zo wordt de afval inzameling logischer en efficiënter. We kunnen voorkomen dat containers ‘overlopen’. Volle containers zorgen namelijk voor veel klachten van inwoners. En als containers vol zijn, zetten mensen vaak hun volle vuilniszak naast de bakken, en dat zorgt weer voor zwerfafval.”

Minder uitstoot
Voor de chauffeurs van de afvalwagens betekent dit dat zij straks geen vaste routes meer rijden; de route wordt dan elke dag bepaald op basis van de metingen van de sensoren. Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat er zo meer vuil kan worden opgehaald, met minder voertuigen. “En dat is mooi nieuws, want dat betekent minder CO₂-uitstoot”, aldus wethouder Bekkering.