SCHOORL - Het college heeft dinsdag het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van het “Centrumplan Duindorp Schoorl” vastgesteld. “Een prachtig ontwerp met oog voor veiligheid en het karakter van het mooie dorp Schoorl”, aldus wethouder Erik Bekkering. “Schoorl verdient dit, het is een dorp om trots op te zijn!”

Duinen als inspiratie
Het achtergelegen duin- en bosgebied is een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp. Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen. Dat idee komt terug in het ontwerp van de openbare ruimte. De uitstraling sluit meer aan op het “dorp in de duinen”. Er is gekozen voor een maximaal comfort voor voetgangers. De rijweg is versmald en de objecten (bankjes, parkeervakken, fietsenrekken en lichtmasten) zijn zoveel mogelijk ingepast in de lijn van de bomen. Het laatste deel van de Heereweg, bij het kruispunt met de Duinvoetweg, is zo ingericht dat er een pleinachtige uitstraling ontstaat. De gehele Heereweg krijgt qua bestrating één kleur gebakken steen, waardoor een rustig beeld ontstaat. Het aantal parkeervakken neemt af en er komen meer vakken voor mindervaliden. De Duinweg en Laanweg worden in een andere kleur bestraat om de logische route voor doorgaand rijverkeer aan te duiden. Fietssuggestiestroken en voetgangersgebieden worden duidelijk herkenbaar.

Duurzaamheid
In het ontwerp is rekening gehouden met de klimaatverandering en worden duurzame en hergebruikte materialen gebruikt. Zo worden er meer en grotere groenvakken toegepast die regenwater absorberen. Het regenwater wordt (vertraagd) afgevoerd via een gescheiden rioolstelsel dat afwatert via de duinrellen naar het oppervlaktewater. De groeiomstandigheden van de bomen worden verbeterd door ze meer groeiruimte te geven. Er komen ook meer bomen. Het nieuwe rioolstelsel houdt het grondwaterniveau op peil wat uitdroging in droge periodes voorkomt. Rondom de bomen wordt geen verharding toegepast. De nieuwe lichtmasten zijn uitgevoerd met energiezuinige LED-lampen en aansluitingen voor eventuele feestverlichting.

Participatie
Inwoners en ondernemers dachten en werkten mee aan de totale inrichting van het nieuwe dorpshart. Samen met deskundigen zijn er afwegingen gemaakt op het gebied van groen, sfeer, historisch karakter. Uitgangspunt was vooral het gebruik van het gebied door diverse verkeersdeelnemers en ondernemers.

Plangebied
Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:
· De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt van de Laanweg.
· De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij Restaurant Hotel Merlet (Duinweg).
· De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het Klimduin.
· De locatie van het voormalige postkantoor

Fietsers
Schoorl is een favoriete bestemming voor toeristen en dagjesmensen die het dorp graag op de fiets bezoeken. Daarom worden oplaadpunten geplaatst voor elektrische fietsen bij fietsbergingsplaatsen en komt er een fietsrotonde op de kruising Laanweg – Duinweg-Wolphert van Brederodeweg-Sportlaan. Fietsers blijven hier voorrang houden. Het centrum is een 30 km-gebied en de inrichting is hierop afgestemd.

Planning
De planning is dat het bestek voor het centrumplan in april wordt opgesteld en aanbesteed. De werkzaamheden worden volgens verwachting vanaf oktober gefaseerd uitgevoerd.