SCHOORL - De gemeente is eigenaar van de locatie van de voormalige Rabobanklocatie in Schoorl. Op deze locatie gaat de gemeente in samenwerking met Kennemer Wonen sociale woningbouw realiseren. Inmiddels zijn er verschillende ontwerpen gemaakt, waar omwonenden en andere geïnteresseerden over kunnen meedenken.


Wethouder Klaas Valkering: “Ook in Schoorl zijn woningbouwlocaties schaars. Wanneer die dan toch vrijkomen proberen we samen met onze inwoners in alle rust tot het beste resultaat te komen. Zo zetten we samen de schouders onder schaarse Schoorlse bouwlocaties.”

Vanwege de ligging ten opzichte van het Groene Hart is extra zorg besteed aan de verschillende ontwerpen. Dit heeft geresulteerd in drie varianten. De gemeente start met een participatietraject om de inwoners van Schoorl te betrekken bij de keuze uit die drie ontwerpen. Omwonenden hebben hier inmiddels een brief over gekregen, maar ook andere geïnteresseerden nodigen we graag uit om hun mening te geven.

Hoe kunt u meedenken?
Van 16 juni tot en met 30 juni kunt u op www.ikdenkmeeoverbergen.nl, onder het kopje ‘Herontwikkeling Rabobanklocatie Schoorl’, de ontwerpen bekijken en via een enquête aangeven welk ontwerp uw voorkeur heeft.

Er wordt een digitale toelichting gegeven op de ontwerpen op maandagavond 21 juni 2021 om 20.00 via Microsoft Teams. U kunt zich voor deze online bijeenkomst aanmelden via www.ikdenkmeeoverbergen.nl, onder ‘Herontwikkeling Rabobanklocatie Schoorl’. U vult dan uw naam en emailadres in, waarna u een link ontvangt waarmee u de 21e om 20:00 kunt deelnemen. U kunt in deze online bijeenkomst ook vragen stellen.

Het college bepaalt het definitieve ontwerp
De resultaten van de online enquête worden verwerkt in een Nota van Inspraak. In de Nota van Inspraak wordt anoniem toegelicht welke meningen, keuzes en input er geleverd is. Ook wordt in de nota duidelijk welke invloed dat gehad heeft op de uiteindelijke voorkeurskeuze van het ontwerp. Het college neemt uiteindelijk een besluit over het definitieve ontwerp.