BERGEN - Komend voorjaar plaatst de gemeente dertig snoei- en bladkorven verdeeld over de verschillende kernen. Inwoners kunnen hier hun snoei- en bladafval naartoe brengen, wanneer ze het niet meer in hun eigen gft-container (groente-, fruit- en tuinafval) kwijt kunnen. In april worden de korven geplaatst. De gemeente wil met de korven inwoners tegemoetkomen, nu de ophaalfrequentie van de container voor gft is gewijzigd naar eens in de drie weken.

Wethouder Erik Bekkering: ”Bij de invoering van de container voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) wijzigde ook de ophaalfrequentie van de gft-container. Daar maakten inwoners zich zorgen over. Sommigen hebben grote tuinen met veel snoeiafval of hebben veel blad in hun tuin van omringende bomen. Die zorgen zijn natuurlijk terecht. Daarom hebben we gekeken wat we hierin konden doen.”

Verdeeld over de kernen
Het is het eerste jaar dat de gemeente bladkorven neerzet. De korven worden geplaatst in april en mei voor snoeiafval en ook in oktober en november. De gemeente maakt vooraf een inschatting in welke wijken de meeste behoefte is aan de korven en zorgt dat deze zo goed mogelijk verdeeld worden over de kernen.

Het plaatsen en legen van de snoei- en bladkorven wordt verzorgd door de afdeling wijkbeheer van de BUCH-werkorganisatie. In de andere gemeenten van de BUCH wordt al langer gebruik gemaakt van snoei- en bladkorven. De BUCH-werkorganisatie neemt vanaf 2023 in Bergen de afvalinzameling over van HVC.

Inwoners die ondanks de snoei- en bladkorven toch regelmatig een overvolle gft-container hebben, kunnen een extra groene container aanvragen bij de gemeente.