BERGEN - Vorige maand was er een digitale inwonersavond van de gemeente Bergen over Aardgasvrij Bergen. De oorspronkelijke plannen voor een bijeenkomst op locatie konden in verband met corona niet doorgaan, maar dat weerhield de gemeente niet om een alternatieve avond te houden.


Het initiatief werd door de inwoners gewaardeerd: er waren maar liefst 29 inwoners aanwezig bij de digitale sessie. Inwoners kregen een presentatie te zien en te horen via hun scherm en konden hun vragen en opmerkingen stellen via de chat. Deze chat was erg levendig, inwoners gingen in de chat met elkaar in gesprek en beantwoordden soms zelf elkaars vragen. De meeste vragen werden uiteraard beantwoord door medewerkers van de gemeente. Inwoners konden ook via een digitale enquête opmerkingen doorgeven. Kon u niet aanwezig zijn bij deze avond en/of wilt u de presentatie terugzien? Het schriftelijke verslag van de avond met de gepresenteerde dia’s en veel gestelde vragen vindt u terug op www.ikdenkmeeoverbergen.nl en dan klikken op ‘Aardgasvrije Wijken’.

Aardgasvrij Bergen
De Nederlandse aardgaskraan gaat dicht, ook in Bergen zal het aardgas op termijn niet meer gebruikt kunnen worden. Het doel van de avond was om inwoners te informeren welke uitdagingen de gemeente staat in de overgang naar aardgasvrij wonen, om de inwoners te vragen hoe zij graag mee willen denken en waar zij zich zorgen over maken. De gemeente onderzoekt momenteel welke alternatieven er zijn, en welke kansrijke gebieden er in Bergen, de Egmonden en Schoorl zijn om van het aardgas af te gaan de komende jaren. Hoe zorgen we ervoor dat uw woning in de toekomst verwarmd wordt? Welke alternatieven zijn er dan voor uw wijk en woning en welke stappen zijn er nodig? En wat betekent dit voor u? Dit kunt u terug lezen in het verslag.

Wilt u meedenken en op de hoogte blijven?
Wilt u in de toekomst meedenken over een Aardgasvrij Bergen? Of wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de plannen? Dan kunt u zich aanmelden voor het inwonerspanel Aardgasvrij Bergen en/of u aanmelden voor de nieuwsbrief Klimaat via www.ikdenkmeeoverbergen.nl, klikken op ‘Aardgasvrije Wijken’ en dan kiezen voor de bovenste knop.