BERGEN - Vanwege de maatregelen rond het Coronavirus kunnen er voorlopig geen informatieavonden en andere participatiebijeenkomsten worden georganiseerd in de gemeente Bergen. Daarom gaat de gemeente Bergen digitale manieren inzetten om de mening en reactie van inwoners te kunnen uitvragen. De eerste twee projecten waarbij de gemeente digitaal wil participeren zijn de structuurvisie Bergen Oost en het bestemmingsplan voor Bergen Centrum.

Op dit moment liggen twee belangrijke besluiten ter inzage: de structuurvisie Bergen Oost en het bestemmingsplan Bergen Centrum. Vanwege wettelijk vastgestelde termijnen kan de participatie over beide besluiten niet worden uitgesteld tot na de coronacrisis. De structuurvisie Bergen Oost geeft een overzicht van de ontwikkellocaties in het oosten van de kern Bergen. Het bestemmingsplan Bergen Centrum is nodig om de komst van nieuwe supermarkten in Bergen onmogelijk te maken.

Wethouder Klaas Valkering: “Omdat het college het heel belangrijk vindt dat inwoners hun mening kunnen blijven geven, gaan we digitaal participeren. We maken daarbij gebruik van de methoden van Citizenslab, een organisatie met veel expertise op het gebied van digitale participatie. Daarnaast zetten we de website www.ikdenkmeeoverbergen.nl in en gaan we online inloopavonden organiseren via Facebook waar inwoners digitaal mee kunnen praten.”

Voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn en toch willen mee doen wordt de mogelijkheid gecreëerd om, op veilige afstand, één-op-één hun ideeën met de wethouder te delen via een zogenaamd ‘anderhalve-meter-moment’. Inwoners kunnen daarvoor een afspraak maken.