EGMOND AAN DEN HOEF - De woningbouwplannen voor Delversduin in Egmond aan den Hoef liggen vanaf 26 maart ter visie. De bouw van maximaal 162 woningen past binnen de structuurvisie van het gebied, die in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het plan is een mix van diverse woningtypen opgenomen, waarvan 30% sociale huur, 20% middenhuur/koop en 50% vrije sector koopwoningen.

Tijd voor resultaat
Wethouder Klaas Valkering kan haast niet wachten tot met de bouw wordt begonnen: “De gesprekken over woningbouw op deze locatie liepen al voordat ik zelf geboren werd. In alle rust praten en plannen maken is goed, maar het is nu tijd voor resultaat voor de Egmonders die al zo lang op een woning wachten.”

Vitale kernen
De plannen voor de woningen in Delversduin zijn volgens wethouder Valkering een belangrijk deel van de oplossing voor de leefbaarheid van de dorpen. “Het ontwikkelingen van nieuwe woningen voor starters en (jonge) gezinnen is daarin essentieel. Belangrijke en noodzakelijke winkels en voorzieningen kunnen hierdoor op termijn ook blijven bestaan. Dit is de belangrijkste manier om de kernen op de langere termijn vitaal te houden.”

Groenstrook en parkeren aan de achterzijde
In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige bewoners in de omgeving. De nieuwe woningen worden met de achterkant naar de achterkant van de bestaande woningen gerealiseerd zodat de afstand van gevel tot gevel maximaal is. Bovendien wordt achter de tuinen van de woningen een groenstrook gerealiseerd om het woongenot van de bestaande bewoners maximaal te beschermen. Daarnaast is het plan zo ontworpen dat de woningen vanaf de duinen gezien alleen van de voorkant zichtbaar zijn. Aan de voorkant kunnen geen auto’s worden geparkeerd.

Wonen én toevoeging natuur
Naast de woningen die worden gebouwd is een groot deel van het plan vrijgehouden voor duinen. Deze duinrand ligt in het noorden en westen van het plangebied. Dit zorgt voor een mooi doorzicht vanaf de Herenweg. In het midden van het plangebied is een groenbestemming opgenomen die een tweede doorzicht van de Herenweg naar de duinen waarborgt.

Procedure
Het bestemmingsplan voor Delversduin ligt vanaf 26 maart gedurende zes weken digitaal ter inzage. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen alle documenten worden ingezien. Tijdens deze periode van zes weken kan door een ieder een zienswijze worden ingediend. Voor de zomer worden het bestemmingsplan en de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad.