BERGEN - De Stichting Veteranen Search Team (VST) zet zich in om op een gestructureerde manier gebieden te doorzoeken. Het team bestaat uit getrainde manschappen met een militaire achtergrond die werkten in crisisgebieden in de wereld. Het zijn allen vrijwilligers. Dit veteranenteam heeft in juli 2021 mee helpen zoeken naar een vermist persoon in het duingebied van Bergen.

Op zondag 18 juli was in de duinen van Bergen een inwoner van gemeente Bergen, mevrouw Gerda Peijs, zoekgeraakt. Met man en macht is met meerdere zoekacties naar haar gezocht. Het Veteranen Search Team heeft in die week drie maal belangeloos helpen zoeken. De zoektocht heeft geleid tot het aantreffen van het, verdrietig genoeg, levenloze lichaam van mevrouw Peijs.

Waardering en erkenning
Als blijk van waardering en erkenning heeft het college van Bergen besloten een eenmalige financiële bijdrage van € 5.000,00 te geven aan het VST. Het college hoopt hiermee dat meer mensen het VST financieel gaan steunen. Geld is noodzakelijk voor de inzet van kleding, materieel, voeding, transport en opleiding en ontwikkeling.

Wethouder Arend Jan van den Beld: “Maandag 19 juli was ik aanwezig bij de zoekactie naar mevrouw Peijs. Vooral om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken namens het gemeentebestuur. Met grote bewondering zag ik hoe het Veteranen Search Team met 60 tot 80 man een aantal dagen hebben gezocht naar onze inwoner, mevrouw Peijs. Zonder enig belang hebben zij dat gedaan. Voor hen was dit misschien heel gewoon, maar voor ons heel bijzonder. Met deze donatie willen wij niet alleen onze waardering hiervoor uitspreken, maar ook andere gemeenten en partijen de mogelijkheid bieden hier onverhoopt gebruik van te kunnen maken.”