BERGEN - Provincie Noord-Holland heeft de gemeente Bergen nadrukkelijk verzocht om actief op te treden tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen. Binnen twee jaar moet de gemeente hebben opgetreden tegen alle permanente bewoning van recreatiewoningen. Ieder kwartaal rapporteert het college van B&W over de voortgang. De vierde kwartaalrapportage is op 13 maart aan de gemeenteraad gestuurd. Burgemeester Hafkamp heeft de rapportage ook met de provincie gedeeld: “Ik ben tevreden met hoe het traject tot nu toe verloopt. We lopen op schema.”

De handhaving wordt in delen opgepakt. Dat betekent dat ieder kwartaal een deel van de handhaving van de 409 adressen wordt gestart. In het vierde kwartaal van 2018 is de controle op de eerste vier bundels van adressen voortgezet. In totaal bevatten deze bundels 297 adressen. In het derde kwartaal zijn er daar al 68 van afgevallen. In het vierde kwartaal zijn er nog eens 150 afgevallen. Voor deze recreatiewoningen bestaan geen of niet genoeg aanwijzingen dat deze permanent bewoond worden.

Handhaving
In het derde kwartaal zijn veertien vooraankondigingen verstuurd. Op twee van de aangeschreven adressen is de overtreding ongedaan gemaakt. Voor negen adressen kon een last onder dwangsom worden verzonden. Voor 27 adressen uit het onderzoek van het vierde kwartaal kan ook een vooraankondiging worden verstuurd.

Vergunningen en gedogen
Er zijn negen aanvragen ontvangen voor een tijdelijke omgevingsafwijkingsvergunning. De zijn in nog behandeling. Op de vijf gedoogbeschikking die zijn aangevraagd zijn er twee toegekend en is er een geweigerd. De overige twee zijn nog in behandeling.

Samenvattend zijn er nu 297 van de 409 adressen behandeld. Daarvan zijn er 208 afgevallen (geen handhaving vereist), zijn er 35 in handhaving en zijn er nog 54 in onderzoek.

Om alle vragen en correspondentie op een plek te bundelen, heeft de gemeente een emailadres open gesteld: projectrecreatiewoningen@bergen-nh.nl