BERGEN - De wateroverlast in de gemeente Bergen in juni van dit jaar had veel impact. Dat bleek ook uit de vele foto’s en filmpjes die de gemeente na een oproep mocht ontvangen. Naar aanleiding van alle verzamelde gegevens worden 15 locaties in de eerste helft van 2022 aangepakt met passende maatregelen. “Op de hevige regenval is niet altijd in te spelen. Daarvan moeten we ons bewust zijn. Maar door op probleemlocaties passende maatregelen te nemen kunnen we ons hier toch beter op inrichten”, vertelt wethouder Erik Bekkering.

“Een terugblik op de regenval en de vele foto’s en filmpjes, die zijn bekeken, heeft ons veel geleerd. Het geeft ons vooral een inzicht in wat er kan gebeuren, waar situaties zijn die om een oplossing vragen, maar ook bewustwording dat niet alles is op te lossen bij een dergelijke hevige bui.”

Het college van de gemeente Bergen heeft naar aanleiding van de wateroverlast verschillende bezoeken gebracht aan plaatsen waar zich problemen hebben voorgedaan. “Naar aanleiding van de bezoeken door het college en onze beleidsmedewerkers hebben we eerst 15 locaties in kaart gebracht waar we snel een oplossing willen realiseren. Dit hebben we aan de hand van verschillende criteria gedaan.”

Criteria
De criteria die zijn gehanteerd om tot deze locaties te komen zijn:
- Het betreft particuliere schade.
- De maatregelen leiden direct tot een redelijke risico verminderende oplossing.
- Er bestaat een grote kans op herhaling van wateroverlast en schade bij extreme neerslag.
- Het betreft investeringen in de openbare ruimte en niet op particulier terrein.

Klimaatbestendige omgeving
Sinds 2018 werken de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) samen met de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan de opgave om onze omgeving klimaatbestendig in te richten. Regionaal zijn de potentiele kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming globaal in beeld gebracht via modelmatige berekeningen, de zogenoemde klimaatstresstest (https://hhnk.klimaatatlas.net/). Deze resultaten zijn vergeleken met de beelden en meldingen die wij van bewoners hebben ontvangen over de wateroverlast in het weekend van 18, 19 en 20 juni.

Langere termijn
Naast de korte termijnmaatregelen wordt er komend half jaar jaar bekeken welke overige locaties in aanmerking komen voor maatregelen binnen 5 jaar. In sommige gevallen gaat dit ook om maatregelen aan het watersysteem, wat verder afgestemd wordt met het Hoogheemraadschap.
Ook heeft de gemeente een projectenplanning waarin bepaald is wanneer het tijd is om weg en riool te vervangen. Bij deze grote projecten wordt de omgeving direct klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Dat is de meest betaalbare manier, maar dit vergt dus een periode van vele jaren, en is gericht op het klimaat van 2050. “Nu gaan we wel alvast 15 knelpunten oplossen die op korte termijn om een oplossing vragen”, legt wethouder Bekkering uit. “Daarmee hopen we die problemen te hebben opgelost, maar bij hevige regenval heb je die garantie niet. Samen met andere gemeenten en het hoogheemraadschap kijken we hoe we onze omgeving zo goed mogelijk kunnen inrichten. Maar er wordt ook wat gevraagd van onze inwoners.”

Wat kunnen bewoners en bedrijven doen?
Bewoners en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verwerking van water op het eigen terrein (perceel). De gemeente neemt overtollig hemelwater (onder voorwaarden) in ontvangst. Verwerking op eigen terrein kan door hergebruik (regenton), waterberging (dak of ondergronds) of waterafvoer naar de sloot of straat. Om wateroverlast te voorkomen is het het beste als niet al het regenwater direct naar de straat afgevoerd wordt. Het water vertragen door het inrichten van groen op eigen grond (waar mogelijk) is heel belangrijk voor de geleidelijke afvoer van het hemelwater. “Daarom is het belangrijk dat bewoners hun tuinen niet volledig betegelen. Zorg voor voldoende groen, onverhard materiaal en waterberging in de tuin. Daarnaast is het belangrijk dat de tuin een helling heeft die van het huis afloopt.”