BERGEN - De gemeente Bergen wil graag weten wat de inwoners vinden van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Daarom voert het onafhankelijke bureau I&O Research komende maand een onderzoek uit in opdracht van de gemeente. De reacties worden gebruikt om te bepalen hoe in de gemeente oudjaar kan worden gevierd. Burgemeester Peter Rehwinkel: “Hopelijk is gauw weer sprake van een oudjaar dat minder door corona wordt bepaald. Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van vuurwerk: we horen graag uw mening!”

Verschillende vragen
In het onderzoek komen verschillende vragen aan de orde, zoals: Wat vindt u van de jaarwisseling in de gemeente Bergen? Ervaart u overlast of juist veel plezier tijdens de jaarwisseling? Wat is uw mening over het afsteken van vuurwerk in de gemeente Bergen? Ook worden een aantal vragen gesteld die te maken hebben met het vuurwerkverbod van afgelopen jaar. Vanwege de coronacrisis was het afsteken van vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling verboden. Of de geënquêteerden normaliter vuurwerk afsteken met Oud & Nieuw en of zij vinden dat het afsteken van vuurwerk een mooie traditie is die we in stand moeten houden.

Willekeurige selectie
Voor deelname zijn 3185 inwoners uit de verschillende kernen willekeurig geselecteerd. Zij hebben een brief met de enquête ontvangen. Ze kunnen tot 21 maart de vragenlijst op papier of digitaal invullen.

De uitkomsten van het onderzoek worden in april verwacht. Deze worden onder andere via de Gemeentekrant en website van de gemeente bekendgemaakt.