EGMOND - Vandaag werd bekend dat aan de revitalisering van het Slotkwartier een Erfgoed Deal is toegekend. De gemeente had hiervoor een aanvraag ingediend. Met de Erfgoed Deal wordt een bedrag van € 490.000 beschikbaar gesteld om het project te ondersteunen.

De gemeente Bergen stelt zich de opgave om dit rijksbeschermde dorpshart van Egmond aan den Hoef te herontwikkelen en om te vormen tot de kern van het dorp: een aantrekkelijke plek, waar mensen trots op zijn en graag naartoe komen en waar sociale verbinding centraal staat.

Samenwerkingsverband

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt financieel bijgedragen aan aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis kan spelen.

Het geld van de Erfgoed Deal gaat onder andere gebruikt worden om de vaste tentoonstelling van Huys Egmont te versterken en om de Slotfundamenten beter bereikbaar te maken. Verder is er ruimte voor versterking van de Slotkapel, Galerie de Kapberg en het kleinkunstpodium van Stichting Hafre. Voor het geld kan bijvoorbeeld een podium worden aangeschaft of het graf van Nicolaas Witsen worden opgeknapt. Daarnaast wordt ingezet op coördinatie van activiteiten en communicatie inclusief marketing om het gebied breder onder de aandacht te brengen. De gemeente werkt de plannen uit in afstemming met alle betrokken partijen in het gebied.

Goed voorbeeld

In het beoordelingsformulier staat dat de stuurgroep Erfgoed Deal in dit project een heel goed voorbeeld ziet van hoe je erfgoed functioneel benut om de leefbaarheid te vergroten en ruimtelijke kwaliteit en identiteit te genereren in een kleine woonkern. “Het project richt zich duidelijk op de uitvoering, zonder de noodzakelijke organisatie en programmering uit het oog te verliezen.” De stuurgroep waardeert dat het Erfgoed in het Slotkwartier hier fungeert als vliegwiel voor kwaliteit, beleving en identiteit met een groot-regionale uitstraling.

Wethouder Ernest Briët is blij met de toekenning: “Toekenning van de Erfgoed Deal is een bevestiging van enerzijds het grote cultuurhistorische belang van het Slotkwartier en anderzijds van de kwaliteit van de plannen die wij met de lokale partners hebben ontwikkeld. Ik geef graag een groot compliment aan alle betrokkenen. Nu moeten én kunnen we echt de stap van plannen naar realisatie gaan zetten”.

Transformatie

De gemeente transformeert het Slotkwartier tot een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bewoners en toeristen. Bezoekers kunnen kennismaken met de geschiedenis en de historische verhalen van het Slotkwartier. Het wordt gebied wordt een herkenningspunt, een ontmoetingsplek, een demonstratieruimte, een multifunctioneel verblijfsgebied, oftewel een locatie waar ‘hét’ gebeurt in Egmond aan den Hoef. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de restauratie van Hoeve Overslot en Slotweg 44.