BERGEN - Sinds 9 september 2022 worden er ongeveer 175 mensen opgevangen in een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie op het voormalige BSV-terrein in Bergen. Inmiddels verblijft de groep mensen hier al ruim anderhalve maand.

Vorige week organiseerde burgemeester Lars Voskuil een inloopbijeenkomst voor de omwonenden van de opvanglocatie. Zij konden aangeven wat hun ervaringen met de crisisnoodopvang zijn. Ook konden ze vragen stellen en aandachtspunten meegeven. Een tiental bewoners gaf hieraan gehoor. De reacties waren positief. Mensen zijn tevreden hoe de afgelopen periode is verlopen. Alleen in het begin was er met het mooie weer wat geluidsoverlast.

Inzet vrijwilligers

We doen er alles aan om de sfeer zo goed mogelijk te houden, maar de verveling slaat wel toe bij mensen. Daarom is er voor de kinderen inmiddels onderwijs geregeld. Ook veel vrijwilligers zetten zich in voor de bewoners en organiseren creatieve activiteiten, taallessen, mountainbiken, voetballen, natuurwandelingen, een repaircafé en beautymiddagen.

Verhuizen naar Enkhuizen

De aanwezigen omwonenden gaven aan dat ze het schrijnend vinden dat de mensen over een maand alweer weg moeten. Dan verhuist de groep naar een opvanglocatie bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, waar tot maart 2023 plek is voor 225 asielzoekers. Voor een langere opvang in onze gemeente, moesten we allerlei procedures en een participatietraject doorlopen. Daar was nu geen tijd voor.