BERGEN - Circa 300 leerlingen uit Bergen bezoeken de Europese School. Om de school voor hen en voor toekomstige leerlingen uit Bergen zo nabij mogelijk te houden, laat het college van Bergen het Ministerie van OCW weten dat het een voorstander is van Gemeente Alkmaar als nieuwe locatie.

Toekomst Europese school
Het ministerie van OCW bereidt zich voor op een besluit over de toekomstige locatie van de Europese School in Bergen. OCW heeft eerder laten weten niet te kiezen voor herbouw op de huidige locatie te Bergen. Het ministerie gaat op 12 september 2019 in gesprek met drie andere gemeenten die hebben aangegeven de Europese School in de toekomst graag te willen huisvesten; Alkmaar, Castricum en Zaandam.

Voorkeur voor Alkmaar
Gemeente Bergen zou het liefst zien dat de Europese School in Bergen blijft, maar weet dat de kans daarop zo goed als uitgesloten is. Een belangrijke eis voor de nieuwe locatie is de aanwezigheid van een NS treinstation. Wethouder Antoine Tromp: “Voor OCW valt dan wel de huidige locatie af voor herbouw van de Europese School, voor de gemeente Bergen staan de leerlingen voorop. Veel gezinnen hebben bewust gekozen zich in de gemeente Bergen te vestigen ivm de ESB. Ons enige verzoek is: houd de ESB nabij haar leerlingen. Onze voorkeur gaat dus uit naar Alkmaar.”