EGMOND AAN DEN HOEF - In april dit jaar besloot het college de exploitatie van Hoeve Overslot te gunnen aan Brouwerij Egmond. Het betrof een voorlopige gunning. De afgelopen maanden zijn zorgvuldig gebruikt om tot een definitieve gunning te komen. “De ontwikkeling van het Slotkwartier kan met de definitieve gunning aan Brouwerij Egmond echt beginnen,” aldus wethouder Ernest Briët.


“De gemeente is ingenomen met het voorgestelde concept van de brouwerij, die de hoeve als proeflokaal gaat exploiteren. Het vormt een goede aanvulling op de bestaande verschillende cultureel-maatschappelijke initiatieven in het Slotkwartier. Gezamenlijk kunnen we de ontwikkeling van het Slotkwartier nu eindelijk vorm geven en komen tot nadere acties,” vervolgt Briët.

Betrokkenheid stichtingen
De afgelopen maanden zijn gebruikt om tot een zorgvuldige definitieve gunning te komen. Partijen die ingeschreven hadden, hebben de gelegenheid gehad eventueel bezwaar te maken tegen de gunning. Er zijn twee bezwaren ingebracht. Deze blijken beide niet ontvankelijk te zijn. Desondanks heeft de gemeente beide bezwaren wel uitgebreid inhoudelijk behandeld en beantwoord, omdat de betrokkenheid enorm gewaardeerd wordt.

Samenwerking in het Slotkwartier
Omwonenden laten weten uit te kijken naar een snelle start van de verdere ontwikkeling van het Slotkwartier. Nu het besluit over de definitieve gunning is genomen en bekend is wie de partijen in het Slotkwartier zijn, worden alle betrokken partijen in het Slotkwartier uitgenodigd in gesprek te gaan over de toekomst. Zoals de samenwerking van de beoogde centrale organisatie en een tienjarenplan, waarin de promotie en verdere ontwikkeling van het Slotkwartier projectmatig en professioneel wordt opgezet. De onlangs toegekende Erfgoed Deal kan deze initiatieven ondersteunen.