EGMOND AAN ZEE - Op 22 september is om 19.30 uur een extra vergadering van de Algemene raadscommissie (ARC) gemeente Bergen. Op de agenda staat 'Voorstel vaststellen van het bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan de Hoef en vrijkomende locaties'.

Bijwonen en aanmelden

De vergadering vindt plaats in Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, in Egmond aan Zee. Als u deze vergadering wil bijwonen, dan moet u zich hiervoor schriftelijk aanmelden. Vanwege coronamaatregelen zijn er 50 plaatsen beschikbaar. Toewijzing van de plaatsen geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vanaf maandagochtend 7 september om 09.00 uur kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier.

aanmelden vergadering 22 september

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden hebben maximaal 5 minuten spreekrecht. Als u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u hiervoor contact op te nemen met raadsgriffier a.i. Ad Anthonissen, telefoonnummer 06 - 510 736 92. Aanmelden om in te spreken kan tot uiterlijk 22 september 12.00 uur.

Meer informatie

Als u andere vragen hebt over deze vergadering, neemt u dan ook contact op met raadsgriffier Ad Anthonissen via 06 - 510 736 92