BERGEN - Weesfietsen en fietswrakken zijn fietsen die al lange tijd in de openbare ruimte staan en waarvan de eigenaar onbekend is.


De gemeente ruimt deze fietsen af en toe op, zodat er stallingsruimte vrij komt en er geen gevaarlijke of storende situaties ontstaan. De fietsen krijgen dan een geel label en als ze na de gestelde datum niet zijn verwijderd, haalt men ze weg.

Op 7 november verwijdert de gemeente fietsen met een geel label van het Plein in Bergen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het team handhaving via 072 888 00 00 onder vermelding van zaaknummer fixi 1726796.