BERGEN - De gemeente Bergen beschikt sinds maart 2014 over een toerisme-en innovatiefonds. Dit fonds is bedoeld voor innovatieve initiatieven die de gemeente als geheel of een specifieke kern in het bijzonder, een economische of toeristische impuls kunnen geven. Bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren kunnen projecten en evenementen indienen voor een subsidie uit dit fonds.

In het afgelopen jaar is er vanuit het fonds subsidie verleend aan de Stichting Karavaan, Stichting Zeetheater, Stichting International Holland Music Sessions en het festival Vibe of the Tribe.

Ook in 2020 kunnen aanvragen voor een bijdrage uit dit fonds worden ingediend. De gemeente stelt jaarlijks maximaal € 50.000 beschikbaar. Op is op. De Subsidieregeling toerisme- en innovatiefonds 2020 treedt 1 januari 2020 in werking.

Zie voor de publicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-271996.html

Nieuw
Vanaf komend jaar kan er subsidie worden aangevraagd om evenementen te laten ‘groeien’. “Het college wil hiermee graag bedrijven, instellingen, verenigingen en inwoners stimuleren om activiteiten op te zetten“, aldus wethouder Erik Bekkering. “Na maximaal drie keer een financiële impuls van de gemeente hopen we dan dat de activiteit zichzelf kan organiseren.”

Aanvragen kan hele jaar
Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, maar dit moet wel uiterlijk dertien weken voordat de activiteit begint. Verzoeken voor subsidie kunnen worden gemaild naar info@bergen-nh.nl onder vermelding van ‘aanvraag toerisme- en innovatiefonds’.Meer informatie en het aanvraagformulier staan op www.bergen-nh.nl.