BERGEN - Er komt (voorlopig) geen extra supermarkt in het centrum van Bergen. Lidl bevestigde vorige maand de komst van een filiaal in het leegstaande ABN AMRO-pand aan het Plein. Daar is door de gemeenteraad nu een stokje voor gestoken. Het raadsbesluit staat de verplaatsing van de veelbesproken Aldi naar het Plein niet in de weg.

Bij de entree van het centrum van Bergen zit nu al een Deen. De komst van een Lidl zou een tweede supermarkt aan het Plein betekenen. Een derde supermarkt is in aantocht met de op handen zijnde herinrichting van de Harmonielocatie aldaar. Daarin verhuist de Aldi van de Jan Oldenburglaan naar het Plein.

Verderop in het centrum zit ook nog een Albert Heijn-filiaal. Voor de komst van een extra supermarkt wordt nu dus een stokje gestoken. De gemeenteraad heeft een zogenoemd 'voorbereidingsbesluit' genomen voor het centrum. In de praktijk betekent dit dat de Lidl geen supermarkt kan beginnen op de voormalige ABN AMRO-locatie.

"Er is geen draagvlak voor of behoefte aan een vierde supermarkt in het centrum van Bergen. Met het nemen van dit besluit hebben we als gemeente de regie over toekomstige ontwikkelingen in het gebied", licht wethouder Klaas Valkering het besluit toe. "We zijn een nieuw bestemmingsplan aan het voorbereiden voor dit gebied."

"Totdat dit bestemmingsplan er is, nemen we geen nieuwe aanvragen in behandeling en mag er geen supermarkt worden geopend. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor één jaar. Het besluit heeft geen gevolgen voor de verplaatsing van de Aldi naar de Harmonielocatie."