SCHOORL - Jaarlijks op 11 juni vindt bij het monument aan de Oorsprongweg de herdenking van voormalig Kamp Schoorl plaats. Het monument is indertijd op initiatief van de Stichting ‘Vriendenkring Mauthausen’ opgericht ter nagedachtenis aan de mensen, die in de Tweede Wereldoorlog vanuit dit kamp zijn gedeporteerd naar onder meer het concentratiekamp Mauthausen.


Helaas zijn wij dit jaar, door de maatregelen rond de coronacrisis, genoodzaakt om de 29e gezamenlijke herdenking bij het monument Kamp Schoorl niet door te laten gaan.
Het gehele programma zoals dat voor dit jaar was voorbereid wordt doorgeschoven naar 2021.

Voor ongeveer 1.900 mensen is Kamp Schoorl de eerste etappe geweest van een lange lijdensweg naar Duitse concentratiekampen elders. Meer dan 1000 van hen zijn daarvan niet teruggekeerd. Slechts 2 van de 689 vanuit kamp Schoorl gedeporteerde joodse jongemannen hebben Buchenwald en Mauthausen overleefd.

Wij herdenken dit jaar op aangepaste wijze. Burgemeester Rehwinkel houdt op 11 juni een digitale toespraak die u terug kunt zien, onder andere op de Facebookpagina van de gemeente. Als vervanging voor de gebruikelijke bloemlegging door vele comités en instanties, legt het Comité Kamp Schoorl één bloemstuk met op het lint de tekst "Comité Kamp Schoorl - voor allen".