BERGEN - De Raad van State is niet meegegaan met de bezwaren van de gemeente Bergen tegen de gaswinning onder de dorpen Groet en Schoorl. De uitspraak lag in de lijn der verwachtingen, toch vond de gemeente het belangrijk om te proberen de winning tegen te houden. “Gaswinning zo dicht onder de huizen van onze inwoners brengt forse risico’s met zich mee. Daarom proberen we altijd, hoe klein de kans ook is, om dit soort plannen van de minister tegen te houden”, aldus wethouder Klaas Valkering

De uitspraak van de Afdeling betekent niet het einde van het verzet tegen de gaswinning. “De gemeente is er veel aan gelegen om Groningse toestanden te voorkomen. Met de coalitie van gemeenten met dit soort gasvelden blijven we daarom bij het ministerie pleiten voor het dichtdraaien van de gaskraan”, aldus Valkering die aan de basis stond van het formeren van deze coalitie.