BERGEN - De gemeente Bergen gaat het parkeerbeleid actualiseren. Inwoners kunnen hun mening geven en ervaringen en ideeën inbrengen op www.argu.co/parkereninbergen.De stellingen staan 3 weken online tot en met 19 november. Aansluitend vindt er een gespreksavond plaats waar de meest besproken onderwerpen centraal staan. De gemeente wil het geactualiseerde beleid begin volgend jaar aan de gemeenteraad presenteren.

Wethouder Bekkering: “Het bestaande beleid is vijf jaar geleden gemaakt. Mooi moment om daar weer eens kritisch naar te kijken. Dingen die goed functioneren houden we zo en zaken die in de praktijk niet werken of verkeerd uitpakken, kunnen we aanpassen of bijsturen. Daarbij is de ervaring en mening van de inwoners en ondernemers onmisbaar. Ik nodig iedereen uit om mee te praten op www.argu.co/parkereninbergen. “

Aanleiding
De directe aanleiding om het parkeerbeleid tegen het licht te houden is de toenemende spanning tussen parkeerruimte voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Bij het opstellen van het beleid werd nog gesproken over hooguit vijf piekdagen per jaar, maar inmiddels ervaren inwoners dat parkeerruimte steeds schaarser wordt.

Hoe gaan we de input verwerken?
De participatie zal uit twee rondes bestaan. De gemeente start met een online raadpleging waarbij men kan reageren op stellingen en ideeën kan inbrengen. Aansluitend volgen één of meer gespreksbijeenkomsten met inwoners. De stellingen uit de online raadpleging waarop het meest of het meest uiteenlopend is gereageerd worden in steeds wisselende dialogen uitgewerkt tot suggesties voor het nieuwe beleidsplan

De opbrengsten van de online raadpleging en de gesprekken tijdens de avonden worden verwerkt tot daadwerkelijke beleidsonderdelen of onderbouwd verworpen.

Uitvoeringsplan met acties en adviezen
Het geactualiseerde beleidsplan parkeren wordt opgeleverd met een uitvoeringsagenda. In deze uitvoeringsagenda staan de te nemen acties en uit te werken punten. Dit zal variëren van direct te treffen maatregelen tot adviezen om bepaalde oplossingsrichtingen verder te onderzoeken op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.