BERGEN - Samen met de provincie Noord-Holland gaat het college van Bergen steun geven aan ondernemersverenigingen. Dit willen ze doen omdat ondernemers schade hebben opgelopen door de afgelopen coronaperiode. Maar ook omdat het koopgedrag van consumenten is veranderd waardoor er minder in fysieke winkels wordt gekocht.

Om de economie weer aan te jagen en de ondernemers mee te nemen naar een bestendige toekomst wil het college samen met de provincie ondersteuning bieden. Omdat het om maatwerk gaat, wordt de ondersteuning per kern gegeven.

Nauwe samenwerking
Het is de bedoeling dat de ondersteunende maatregelen voor een groter draagvlak voor samenwerking tussen de ondernemers zorgen. De maatregelen moeten ook bijdragen aan een goede samenwerking tussen de gemeente en ondernemers, waarbij de ondernemersverenigingen een belangrijke rol spelen. Op deze manier wil het college samen met de ondernemers zorgen voor een vitaal economische stip op de horizon.

Ondersteuning per kern
In de kernen Bergen, Egmond en Schoorl bestaan verschillende behoeftes voor ondersteuning, maar voor alle drie geldt dat ze een goed functionerende en samenwerkende ondernemersvereniging willen in de vorm van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Een BIZ is een gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit en ontwikkeling van hun bedrijfsomgeving. Voor Bergen en Schoorl bestaat de wens dat een BIZ wordt opgericht. De kern Egmond heeft sinds januari 2021 al een BIZ. Hier is de wens om het BIZ-bestuur te ondersteunen bij verdere professionalisering.

Samen sterker
Wethouder Erik Bekkering: “Mooi dat we de ondernemers van de gemeente Bergen op deze manier kunnen ondersteunen. Door nu speciaal te investeren in een goede samenwerking kunnen we bijdragen aan een toekomstbestendige lokale economie. Dit hebben we eerder al met succes gedaan door een bijdrage en samenwerkingsverband voor de toeristische promotie. Door samen te doen, word je samen sterker!”


Financiële bijdrage
Om deze ondersteuningsmaatregelen te financieren heeft gemeente Bergen de provincie Noord-Holland om een financiële bijdrage gevraagd voor 2022 van
€ 75.000 (per kern € 25.000). Dit bedrag is toegekend, op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag beschikbaar stelt.