EGMOND-BINNEN - De provincie Noord-Holland heeft de markeringen op de kruising Randweg-Adelbertusweg in Egmond-Binnen aangepast. Ook de kruising bij de Herenweg wordt aangepakt. Daarmee gaat een wens van het gemeentebestuur van Bergen, en vele inwoners van Egmond-Binnen, in vervulling.


Al in 2016 heeft de gemeenteraad van Bergen een motie aangenomen waarbij het college van Bergen werd verzocht om met de provincie Noord-Holland in overleg te treden om de veiligheid op het betreffende kruispunt te verbeteren. Dit heeft meerdere keren tot contact met de provincie geleid en uiteindelijk heeft het college een luisterend oor gehad bij gedeputeerde Jeroen Olthof.

Wethouder Erik Bekkering: “Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Bergen willen meer aandacht voor verkeersveiligheid. Als verkeersambassadeur van de regio Alkmaar spreek ik regelmatig met gedeputeerde Jeroen Olthof over hoe wij onze regio veiliger kunnen maken. Ik ben blij dat de provincie Noord-Holland nu daadwerkelijk maatregelen neemt op de gewraakte kruising in Egmond-Binnen”.

In februari van dit jaar vond nog een ernstig ongeval plaats op de kruising. Dit leidde tot vragen vanuit de raad en ook bij de inwoners van Egmond-Binnen was het geduld op. Ze haalden met een petitie zelfs meer dan 1000 handtekeningen op. Er is nu een mooie eerste stap gezet door de provincie. De nieuwe belijning moet ervoor zorgen dat de verkeerssituatie overzichtelijker is voor weggebruikers. Op de lange termijn onderzoekt de provincie of de kruising Randweg-Adelbertusweg vervangen kan worden door een rotonde.

Wethouder Erik Bekkering heeft in mei een afspraak staan met gedeputeerde Jeroen Olthof. Daarbij wordt ook gesproken over de kruising in Egmond-Binnen. “Uiteraard zijn wij blij met het resultaat, maar wij moeten natuurlijk nog wel afwachten of hiermee het probleem daadwerkelijk is opgelost,” aldus wethouder Erik Bekkering. “Wij blijven met de provincie Noord-Holland in gesprek om te bekijken of aanvullende maatregelen mogelijk zijn.”