BERGEN - Het college heeft onlangs ingestemd met een voorstel van de BUCH-werkorganisatie om de werkzaamheden voor het betaald parkeren uit te besteden aan de Coöperatie Parkeerservice (CPS). Dit gaat in vanaf 1 juli dit jaar. Het gaat om werkzaamheden als het maken en versturen van vergunningen. De coöperatie neemt ook de taken over die al eerder waren uitbesteed, zoals het toezicht houden op betaald parkeren, het uitdelen van boetes en het incasseren van het muntgeld uit de automaten. Tot nu toe werd dat gedaan door P1. De gemeenteraad van Bergen stemt naar verwachting op 25 juni aanstaande in met het voorstel, omdat de Algemene raadscommissie op 9 juni besloten heeft dit als een hamsterstuk te agenderen.

De BUCH-werkorganisatie blijft wel verantwoordelijk voor het schrijven van het (parkeer)beleid. Dat gaat namelijk over meer zaken dan alleen betaald parkeren.

Niet uit ontevredenheid, maar uit efficiency
In een aantal media werd de suggestie gewekt dat de gemeente Bergen het werk zou willen uitbesteden, omdat zij ontevreden is over hoe de BUCH-werkorganisatie het nu doet. Wethouder Bekkering bestrijdt deze voorstelling van zaken: Bekkering: “Als gemeente hebben we baat bij een efficiënte werkorganisatie. Taken die we eerst alle vier apart en op een andere manier deden, pakken we nu gezamenlijk op. Dat bespaart tijd en geld en zorgt voor meer kennisdeling en kwaliteit en voorkomt kwetsbaarheid. Andersom geldt dat soms ook; wanneer een bepaalde taak slechts voor één van de vier BUCH-gemeenten wordt uitgevoerd, kan het efficiënter zijn om die taak wel uit te besteden. Dat is nu het geval met het betaald parkeren.”

Coöperatie van gemeenten
CPS is al ruim 10 jaar als coöperatie actief op het vakgebied parkeren en beschikt over ruime ervaring. Door deze taken gebundeld onder te brengen bij CPS wordt een professionaliseringsslag gemaakt en aansluiting gezocht bij 14 andere gemeenten, waaronder Alkmaar, Amersfoort en Alphen aan den Rijn, die deelnemen in de coöperatie.

Wat merken inwoners van deze verandering?
Voorlopig merken inwoners nog niks van de verandering. De gemeente gaat als eerste inzetten op digitalisering van vergunningen. Dit betekent dat de papieren vergunningen worden vervangen door een registratie(systeem) waarin de rechten kunnen worden opgenomen. Bij het scannen van een kenteken kan dan worden vastgesteld of iemand beschikt over een geldige vergunning dan wel dat iemand heeft betaald. Wij zullen uitgebreid communiceren over de start en het verloop van dit deelproject.