BERGEN - Betaald parkeren en parkeerhandhaving worden met ingang van 1 november 2020 uitgevoerd door Coöperatie ParkeerService. Gemeente Bergen heeft zich in juli 2020 al aangesloten bij de coöperatie, het echte overdragen van taken is nu van start gegaan. Wethouder Bekkering: “Aansluiting bij ParkeerService zorgt voor meer efficiëntie en hiermee kunnen wij een slag slaan in het digitaliseren van onze parkeerdiensten. De gemeente Bergen kijkt uit naar een mooie samenwerking”.

Werkwijze van de coöperatie
Bij de Coöperatie ParkeerService zijn 15 gemeentes aangesloten en is er ruim 10 jaar kennis en ervaring aanwezig op het gebied van parkeren. Iedere gemeente bepaalt zelf het parkeerbeleid maar brengt de uitvoerende taken onder bij de coöperatie. Als lid van de coöperatie deelt de gemeente Bergen kennis en inspiratie met andere gemeentes. De samenwerking zorgt voor meer efficiëntie in het organiseren van verschillende parkeerdiensten. Directeur Arnold Geytenbeek van Coöperatie ParkeerService: “We zijn trots op het nieuwe lidmaatschap van de gemeente Bergen”.

Diverse taken overgedragen
Parkeerhandhaving, het beheer van de parkeerautomaten op straat, klantinformatie en het uitgeven van parkeervergunningen worden gefaseerd bij ParkeerService ondergebracht. Ook zal de gemeente Bergen gebruik gaan maken van een centrale meldkamer die op afstand parkeervragen gaat beantwoorden.