BERGEN - In Bergen worden acht sociale huurappartementen aan de Elkshove gesloopt en vervangen door elf sociale huurappartementen. Het college van de gemeente Bergen heeft ingestemd met het ingediende bouwplan van Kennemer Wonen. Binnenkort wordt met omwonenden gesproken over het nieuwbouwplan.

“Alle kleine beetjes helpen” zegt wethouder Klaas Valkering. “Om de voorzieningen zoals basisscholen en de huisarts in stand te houden moeten er de komende jaren 1200 woningen bij worden gebouwd. Dat resultaat bereiken we met grote plannen maar ook in alle rust met dit soort kleine stapjes”.

De acht sociale huurwoningen zijn onderzocht op hun technische staat en mogelijkheid tot verduurzaming. Geconcludeerd is dat renoveren, verduurzamen en het aanpassen van de huidige woningen financieel niet haalbaar is. Kennemer Wonen heeft daarom gekozen om deze acht sociale huurappartementen te slopen en op dezelfde locatie elf sociale huurappartementen terug te bouwen.

Ruimtelijke procedure
In Bergen zijn sociale huurwoningen schaars. Als de ruimtelijke procedure is doorlopen, kunnen de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2022 starten.