BERGEN - Kunst en cultuur staan hoog op de agenda van de gemeente Bergen. Kunst in Uitvoering is één van drie programmalijnen uit de beleidsnota kunst en cultuur waar de gemeente zich aan heeft gecommitteerd in de periode van 2021 tot 2026. De focus van deze programmalijn ligt op het bevorderen van het makersklimaat voor uitvoerende kunstenaars in de gemeente Bergen. Eerder wees de gemeenteraad al € 250.000 toe aan Kunst in Uitvoering. Het college heeft nu vastgesteld hoe met dit bedrag het kunstklimaat in de gemeente Bergen wordt bevordert.


Buitenplaatsen aan Zee

In oktober 2022 is kwartiermaker Mirjam Flik aangesteld om onderzoek te doen naar de invulling van Kunst in Uitvoering. Zij voerde daarvoor meer dan vijftig gesprekken met personen in de culturele sector in de gemeente en deels daarbuiten. Haar bevindingen zijn verzameld in het rapport Buitenplaatsen aan Zee waarin zij pleit voor een levendig makers klimaat en reikt zij tal van nieuwe culturele initiatieven aan. Het rapport is eerder dit jaar gepresenteerd aan een groep kunstenaars uit de gemeente, het Cultureel Bergens Platform en het college van de gemeente Bergen.

Culturele redactieraad

Het college is geïnspireerd door de inhoud van het rapport, maar ziet ook dat het niet haalbaar is om alle aanbevelingen allemaal uit te voeren. Daarom wordt er een onafhankelijke culturele redactieraad aangesteld bestaande uit drie kunstenaars of culturele experts. Zij maken een selectie van initiatieven die vanuit de culturele sector worden aangereikt en in lijn zijn met de adviezen van Buitenplaatsen aan Zee. Met het beschikbare budget van € 250.000 beoogt het college drie tot vijf grote initiatieven te kunnen honoreren die in de periode van 2024 tot en met 2026 worden uitgevoerd. De culturele redactieraad wordt nog in 2023 samengesteld om in 2024 aan de slag te kunnen.

“We zijn verheugd om zo’n mooi bedrag beschikbaar te stellen voor het stimuleren van het makersklimaat van kunst in de gemeente Bergen. Wij verwachten dat de initiatieven die daarmee mogelijk worden gemaakt goed aansluiten op wat de gemeente Bergen al aan moois te bieden heeft. Daarmee zetten we Bergen nog nadrukkelijker op de kaart als een gemeente waar de kunst echt leeft” aldus Ernest Briët, wethouder kunst en cultuur.