BERGEN - Gisteren zette wethouder Yvonne Roos-Bakker (Ruimtelijke Ordening en Wonen) namens gemeente Bergen haar handtekening onder de Woondeal 2.0 Noord-Holland Noord voor meer én betaalbare woningen. Dit deed ze samen met onder andere de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge. Met het ondertekenen van de woondeal wordt een afspraak gemaakt tussen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord om tot en met 2030 maar liefst 40.000 nieuwe woningen te bouwen.

In de Woondeal hebben de provincie en gemeenten in Noord-Holland Noord afgesproken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de nationale woningbouwopgave en wat daarvoor nodig is. Ook zijn er afspraken gemaakt over waar de woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar de woningen in moeten vallen. In de Woondeal wordt ingezet op de bouw van 184.000 woningen in Noord-Holland, bijna een vijfde van de nationale opgave. In de gemeente Bergen worden circa 1.000 woningen gebouwd.

“In gemeente Bergen is een grote vraag naar betaalbare woningen. Wij streven ernaar dat de komende jaren twee derde van de nieuwe woningen in het segment ‘betaalbaar’ valt, zodat ook starters en inwoners met een laag- en middeninkomen een woning binnen de gemeente kunnen vinden en binnen de gemeente kunnen blijven wonen. Met deze ondertekening zetten we een mooie stap richting een woningmarkt die voor al onze inwoners toegankelijk is”, aldus wethouder Yvonne-Roos Bakker.