BERGEN - Zoals bekend neemt de burgemeester, mevrouw Hetty Hafkamp, op 2 maart 2020 afscheid als burgemeester van de gemeente Bergen.


Door de fractievoorzitters is overleg gevoerd met de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Daar is de afspraak gemaakt dat de Commissaris van de Koning samen met de fractievoorzitters opteren voor een waarnemend burgemeester.

De bedoeling is dat de waarnemend burgemeester op 3 maart 2020 kan starten in Bergen. De waarnemend burgemeester zal samen met de raad en andere gremia werken aan een andere manier van werken in Bergen alsook aan het verbeteren van de relatie met de inwoners.