BERGEN - De gemeente Bergen gaat samen met 27 andere gemeenten in Noord-Holland zich hard maken voor energiebesparing bij bedrijven. De verwachting is dat nog meer gemeenten zullen volgen. De gemeenten hebben, tijdens het eerste Energiebesparingsberaad, een handtekening gezet onder het Noord-Hollandse Energiebesparingsakkoord. Daarin maken zij samen met de Provincie en de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland afspraken om bedrijven te stimuleren energie te besparen.

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal zijn. Energiebesparing in de industrie- en dienstensector is daarbij cruciaal. Aan het eerste Energiebesparingsberaad namen wethouders en ambtenaren van de verschillende gemeenten deel. Zij komen vanaf nu elk half jaar samen om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie en initiatiefnemer van het Energiebesparingsakkoord: “Ik ben er trots op dat wij ons samen met de gemeenten, de toezichthouders én het bedrijfsleven inzetten om zoveel mogelijk energie te besparen. Daar liggen nog enorm veel kansen. Daarmee kunnen we een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in de industrie en het bedrijfsleven.”

Terugverdienen besparing
Betere naleving van de energiebesparingsplicht in Noord-Holland levert een extra besparing op van 5% van het totale energieverbruik van de industrie- en dienstensector in Noord-Holland. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. Op dit moment voldoet zo’n 11% van de bedrijven in Noord-Holland volledig aan deze plicht.

Erik Bekkering, wethouder van de gemeente Bergen, vertelt: “Doel van het Energiebesparingsakkoord is dat voor eind 2023 alle bedrijven met energiebesparingsplicht weten hoe ze het meest effectief energie kunnen besparen. Om dat te bereiken zetten provincie, gemeenten en omgevingsdiensten in op een combinatie van stimulerend toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven.”

In Noord Holland gaat het om 15.000 bedrijven. De gemeente is het bevoegd gezag om toezicht te houden op naleving van de wettelijke besparingsplicht.