BERGEN - De gemeente Bergen zet de komende tijd in op het stimuleren van sporten en bewegen. Alle activiteiten staan op de websites www.sportenbewegeninbergen.nl en www.sport-z.org.

Holland Sport en Sport-Z voeren een deel van het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid uit door de inzet van (maatschappelijke) buurtsportcoaches en een ‘coördinator aangepast sporten’. Via de ontvangen Rijksubsidie Lijfstijlinterventies wordt er tijdelijk extra ingezet richting de inwoners die een drempel ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Sportwethouder Antoine Tromp: “Vanuit de gemeente willen we een gezonde leefstijl voor iedereen mogelijk maken. Sport en bewegen helpt hierbij. Helaas hebben de beperkende coronamaatregelen een negatief effect gehad op de sport en beweegdeelname. Door deze impuls kan de gemeente meer inwoners aan het sporten bewegen krijgen. Dat is mooi.”

Als voorbeeld noemt hij zwemles voor statushouders, waaronder Oekraïnse kinderen, en Bergen Ontmoet. “Ontmoet elkaar in Bergen: inclusiviteit via sport. Dit is voor inwoners die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt, of weinig participeren binnen de samenleving. Voor hen kan de nasleep van de coronacrisis als extra onzeker worden ervaren.”