BERGEN - Op 25 september 2019 is het vier jaar geleden dat de Global Goals door de VN zijn aangenomen. Om te laten zien dat de gemeente Bergen werk maakt van het behalen van de duurzaamheidsdoelen hijst de gemeente op woensdag 25 september de Global Goals-vlag aan het gemeentehuis.

Wat houdt de Vlaggendag precies in?
Gemeenten spelen een voortrekkersrol in het realiseren van de Global Goals in Nederland: inmiddels maken bijna 70 gemeenten werk van het behalen van de doelen waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd. Sommigen daarvan zijn nog lang niet behaald, sommige doelen zijn onderdeel van het dagelijks werk geworden. Het is goed om deze doelen weer expliciet te maken op Vlaggendag.

Global Goals in gemeente Bergen
In het formatieakkoord staan belangrijke thema’s als jeugd en duurzaamheid centraal. Dit zijn slechts twee onderwerpen op de gemeentelijke agenda die vallen onder de Global Goals van de Verenigde Naties. In totaal zijn er 17 internationale doelen om de wereld duurzamer en welvarender te maken. Al deze doelen hebben raakvlakken met het dagelijkse werk van de gemeente.

Een van de Global Goals is productie van duurzame energie. Dit gaat over betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen, Goal 7. Onderdeel van het formatieakkoord is dat de gemeente de verduurzaming van het bestaande woningaanbod wil aanmoedigen. De Gemeente Bergen is initiatiefnemer van verschillende maatregelen om inwoners energie te laten besparen en het opwekken van schone energie makkelijker te maken.

Andere Global Goals waar de gemeente actief aan werkt zijn bijvoorbeeld Goal 8: Bestendige economische groei, productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen, Goal 11: beschermen en versterken van cultureel erfgoed en Goal 13: bestrijden van klimaatverandering en de effecten ervan. Meer informatie: https://www.sdgnederland.nl/