BERGEN - De strijd over de bouw van het nieuwe dorpshart in Bergen lijkt gestreden. Het plan waarbij er naast appartementen ook een grote supermarkt wordt gebouwd, verdeelde het dorp tot op het bot. Maar na een aantal gesprekken tussen bewoners en de wethouder is er een akkoord bereikt over een nieuw dorpshart zonder grote supermarkt. De gemeente en bewoners zijn er nu dus uit. Enige obstakels zijn nog de Aldi en projectontwikkelaar Schrama.

Al jaren wordt er gediscussieerd over de invulling van de 'Harmonielocatie'. Vooral in de Bergense politiek heeft dat tot veel onrust geleid. Bewoners vielen over het plan vanwege de komst van een Aldi. Het plan zou te grootschalig zijn en niet in het dorp passen. De opdracht van de raad aan het nieuwe college was om een einde te maken aan de impasse. Daar lijkt het college in geslaagd.

Mijlpaal
Na veel geruzie werd uiteindelijk besloten om weer met de verschillende partijen om tafel te gaan. Rene Meijer van de stichting Mooier Bergen schoof ook aan. Hij spreek van een mijlpaal. Uit de gesprekken met de wethouder wordt terug gegrepen naar een oud plan uit 2010 Bergen 1.0. "Dit plan is een lijst met uitgangspunten waar de raad en bewoners destijds enthousiast over waren. Als we hier weer naar teruggaan zijn we weer vrienden en kunnen we, mits de raad akkoord gaat, de stijdbijl begraven."

Ook Jan Grondhout van Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) is blij met de uitkomst. Want de komst van een grote supermarkt lijkt van tafel. Tijdens de ledenvergadering op maandagavond zijn alle leden unaniem akkoord gegaan. "We waren er eigenlijk in drie minuten uit. Kennelijk zag de gemeente ook wel in dat een grote supermarkt te massaal is. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", aldus Grondhout.

Vlag kan nog niet uit
Toch kan de vlag nog niet helemaal uit. Zo moet de raad nog akkoord gaan en moet de gemeente er ook nog uit zien te komen met supermarkt Aldi en projectontwikkelaar Schrama. Er zijn namelijk al afspraken gemaakt met die partijen en eerder werd al gedreigd met een schadeclaim van miljoenen. Volgens Meijer van Mooier Bergen is er wel een oplossing mogelijk. "Als de gemeente een mooie plek voor de Aldi weet te vinden en Schrama de parkeergarage kan exploiteren dan zou dat een oplossing zijn."

Wethouder Valkering van Bergen is positief maar houdt ook nog een slag om de arm. "Sinds het vertrek van Bello (oude tramlijn red.) praten we al over de herinrichting van het centrum. Dus de instemming van de bewonersverenigingen is een hele mooie stap voorwaarts. We zijn er echter nog niet en daarom praten we de komende tijd verder. Ook de gesprekken met de Aldi en de familie Schrama gaan goed maar zijn voorlopig nog niet afgerond."