BERGEN - Inwoners die huishoudelijke ondersteuning ontvangen uit de Wmo krijgen meer keuzevrijheid. Per 1 maart zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met 10 aanbieders.

Ongeveer 700 inwoners uit Bergen maken hier gebruik van. Ook werken veel van onze inwoners als huishoudelijk ondersteuner.

Meer budget voor huishoudelijke ondersteuning

De gemeente investeert verder in de samenwerking tussen het Sociaal Team en de aanbieders. Aanbieders kunnen meer maatwerk leveren. De tarieven die de gemeente betaalt stijgen mee met de cao van de branche.

Ook wil de gemeente het werk inhoudelijk aantrekkelijker maken voor de medewerkers. Want de vraag naar huishoudelijke ondersteuning neemt toe, omdat het aantal ouderen blijft stijgen.

Er is zeker geen sprake van bezuinigingen in de huishoudelijke ondersteuning. De gemeenteraad van Bergen heeft dit ook duidelijk besloten. Het budget stijgt jaarlijks.

Maatwerk huishoudelijke ondersteuning

Alle inwoners die schoonmaak ondersteuning krijgen, hebben een brief ontvangen. Zij krijgen het nieuwe maatwerk product huishoudelijke ondersteuning.

Voor inwoners die al een maatwerk voorziening hadden, verandert niets.

Doorgaan zoals het was

Ons belangrijkste doel is dat de huishoudelijke ondersteuning doorgaat zoals het al was. Verreweg de meeste medewerkers kunnen hun vaste cliënten blijven ondersteunen. De vraag naar goede medewerkers blijft en neemt verder toe.

Samen overgang in goede banen leiden

Er zijn er 4 nieuwe aanbieders bij gekomen. Helaas hebben we met 1 bestaande aanbieder geen nieuw contract af kunnen sluiten. Met de nieuwe aanbieders is een overname van deze cliëntengroep afgesproken. Dat gaat om ongeveer 55 inwoners van de Egmonden.

Bij de technische omzetting van schoonmaak ondersteuning is bij een deel van de cliënten het aantal minuten niet juist in de brief overgenomen. Dat heeft tot ongerustheid geleid bij sommige inwoners. Daarnaast heeft het hun vaste huishoudelijk ondersteuners ook overvallen. In goede samenwerking met de aanbieder werken wij hard aan het oplossen van deze problemen.

Vragen of een probleem met uw omzetting

Bel naar de gemeente via telefoonnummer is 072 - 888 00 00. Of stuur een e-mail naar aanmeldenadvieswmo@debuch.nl. Vermeld hierbij uw achternaam, adres en geboortedatum.

Neem geen contact op met uw zorgaanbieder, de gemeente stemt alles met de zorgaanbieders af. En bovenal: maakt u zich geen zorgen. We gaan het voor u oplossen.