EGMOND - Op initiatief van de ondernemersvereniging Egmond Actief is gewerkt aan een plan voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Egmond aan Zee. Met een ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst op 21 januari is een vervolgstap gezet. Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De ondertekening is ook het startpunt voor de draagvlakmeting die de gemeente in de komende weken uitvoert onder de ondernemers in Egmond aan Zee.

Onderlinge samenwerking gewenst

Met de realisatie van een BIZ-plan, de vaststelling van de BIZ-verordening en de ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst zijn al belangrijke stappen gezet voor de realisatie van een BIZ. Maar samenwerking tussen ondernemers is een belangrijke vervolgstap. Ondernemer Sandy Dekker: “In Egmond aan Zee willen we graag gezamenlijk een aantal zaken oppakken, om ons dorp ook in de toekomst aantrekkelijk te houden en zelfs hier en daar te verbeteren. Door dit in verenigingsverband te doen, doet iedereen mee en zijn we ook een natuurlijke gesprekspartner voor de omgeving en de gemeente.”

Wethouder Erik Bekkering is blij met de ingezette route. “Samenwerking is steeds noodzakelijker tussen overheid, inwoners en ondernemers om de uitdagingen die er liggen in de verschillende kernen van de gemeente gezamenlijk op te lossen. Een BIZ en versterkte ondernemersverenigingen kunnen daarin een belangrijke positieve rol vervullen.”

Draagvlakmeting van start

De gemeente houdt nu een draagvlakmeting onder de 121 ondernemers in Egmond aan Zee binnen het BIZ-gebied. Tussen 21 januari en 12 februari 2021 kunnen de ondernemers hierover stemmen. Wanneer tenminste de helft van de ondernemers stemt, en daarvan tenminste tweederde voor stemt, is de BIZ een feit. Alle ondernemers kregen per brief een uitleg over de stemming toegestuurd.