BERGEN - Hotel Nassau in Bergen aan Zee krijgt een ‘go’ van de gemeente om te herontwikkelen. De wens voor herontwikkeling van het hotel is ontstaan omdat het huidige hotel zowel economisch als technisch gezien in zeer slechte staat verkeerde. “In plaats van wachten op een ‘nieuw Monsmarum’ kiezen we nu op tijd voor een mooi hotel dat past bij de maat van Bergen aan Zee en het herstel van kwetsbaar duingebied maakt dat dit plan bijdraagt aan een Bergen aan Zee waar we allemaal nog trotser op kunnen zijn”, aldus wethouder Valkering. De ontwerpen liggen vanaf vandaag zes weken ter inzage.

Nieuwe impuls voor Bergen aan Zee
Op de locatie van het oude Hotel Nassau komen twee nieuwe gebouwen, die ondergronds met elkaar verbonden zijn. Een hotelaccommodatie met kamers en een gebouw voor recreatieappartementen. Wethouder Klaas Valkering: “Lang verwacht is dit besluit, niet alleen door de initiatiefnemers en de gemeente, maar ook door zoveel Bergenaren. Dat we samen tot zo’n mooi en passend plan zijn gekomen, daar ben ik echt trots op. Het levert Bergen aan Zee niet alleen een prachtig hotel op, maar ook een impuls voor toerisme in deze regio”. Naast het hotel maakt het plan ook ruimte voor de aanplant van circa 900 m2 duin met helmgras.

Uitvoerige participatie
Al sinds 2017 zijn in eerdere fases plannen besproken met inwoners en andere belanghebbenden. Voor de verrijking van het plan is een Reflectiegroep, bestaande uit inwoners, opgericht. De belangenorganisaties Dorpsraad, Stichting Bergen aan Zee en Verontruste Bewoners zijn regelmatig op de hoogte gehouden, zowel door initiatiefnemer als gemeente, van de plannen en de voortgang.

Geen massale bouwplannen meer
Het bestemmingsplan laat op dit moment op de plek van hotel Nassau de bouw van een kolossaal hotel toe in het kleine Bergen aan Zee. Toen eerdere gesprekken over de nieuwbouwplannen strandden leek het er even op dat dit schrikbeeld voor veel inwoners van het kustdorp bewaarheid werd. De keuze is gevallen op het kleinschaligere plan wat meer aansluit bij de Bergense maat.

Tentoonstelling maquette Binnenkort, in ieder geval na 12 oktober, zal door de initiatiefnemer een maquette van het plan worden onthuld. Details over de locatie en aanmelding voor het bezoeken van de maquette worden later bekendgemaakt.