BERGEN - Dat Bergen een groene gemeente is, is natuurlijk geen nieuws. Toch is het indrukwekkend; de bomenlijst die het college vandaag vaststelde telt maar liefst 4.117 monumentale en bijzondere bomen. En 113 bomen daarvan zijn zelfs zo bijzonder dat ze ook in de landelijke bomenlijst zijn opgenomen. “Een lijst om trots op te zijn en ook samen zorg voor te dragen”, aldus wethouder Erik Bekkering.

De bomenlijst ligt vanaf 14 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Daarnaast kunnen inwoners de bomenlijst digitaal bekijken op www.bergen-nh.nl (BWNL Viewer (bomenwacht.nl)).

De bomenlijst is een onderdeel van het nieuwe groenbeleid van de gemeente Bergen. Het is een inventarisatie van alle monumentale (80 jaar of ouder) en bijzondere (50 jaar of ouder) bomen in de verschillende kernen van de gemeente. Veel van deze bomen staan op gemeentegrond en zijn van ons allemaal. Maar er staan ook bomen op die in de voor- of achtertuinen van inwoners groeien. Vorig jaar vroeg de gemeente aan inwoners hun eigen boom of bomen te nomineren voor de bomenlijst. Dat leverde 37 extra bomen op. Wethouder Bekkering: “De waardevolle bomenlijst van onze gemeente is indrukwekkend! Samen zorgen we ervoor dat al deze bomen behouden blijven.”

Ondersteuning voor eigenaren
De bomen die op gemeentegrond staan, onderhoudt de gemeente. Monumentale of bijzondere bomen die in iemands tuin staan, zijn natuurlijk in eerste plaats de verantwoordelijkheid van eigenaar. Maar de gemeente ondersteunt door elke drie jaar een inspectie uit te voeren. Ook ontvangen zij een jaarlijkse bijdrage van zestig euro in de kosten voor onderhoud om de boom gezond en veilig te houden.

Extra strenge eisen kapvergunning
Voor alle bomen met een stamdiameter van 20 centimeter of meer, gemeten op 130 centimeter hoogte, moet een kapvergunning worden aangevraagd. Staat een boom op de bomenlijst, dan wordt bij de vergunningverlening extra kritisch gekeken of het noodzakelijk is de boom te verwijderen