BERGEN - De gemeente Bergen wil dat Staatsbosbeheer alle bomen die zij in Schoorl wil kappen ook weer herplant in de gemeente. Want de gemeente vindt het belangrijk dat de totale oppervlakte bos niet afneemt. Daarom heeft het college aan het omvormen van 7,6 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse Duinen de voorwaarde verbonden dat te kappen bomen binnen 10 jaar worden herplant. Ook mag het hout van de bomen van het college niet voor biovergisting worden gebruikt.

Minder kap dan oorspronkelijke plan
In eerste instantie wilde Staatsbosbeheer veel meer dennenbos kappen en omvormen tot duingrasland. Daar heeft de gemeente zich hevig tegen verzet. Het college is toen tot een compromis gekomen met de Provincie Noord-Holland over de omvang van de omvormingsmaatregelen in de Schoorlse Duinen. Dat compromis houdt in dat slechts 0,8% van het totale oppervlakte aan bos in de Schoorlse Duinen mag worden gekapt.

Omvorming tot duingrasland
Die 0,8% is uiteindelijk ingevuld met de omvorming van een deel van het Dr. Van Steijnbos. Dit gedeelte wordt verwijderd om open ruimte te creëren zodat de wind weer vrij spel heeft. Doel is de biodiversiteit te bevorderen zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden blijven en kunnen terugkeren.

Geen juridische basis
De gemeente Bergen verleende eerder dit jaar al de vergunning die nodig is voor de omvorming van het bos. Daartegen zijn vier bezwaren ingediend. Een onafhankelijke bezwarencommissie oordeelde dat er in die vier bezwaren geen juridische basis kon worden gevonden voor het college om tot een ander besluit te komen. Ook het verzoek van begin vorige maand om de bomen op de monumentale bomenlijst te plaatsen kon niet worden gehonoreerd omdat de bomen alle van na de Tweede Wereldoorlog zijn en dus voor een boom nog betrekkelijk jong zijn.

Wethouder Valkering: “Als college blijven we de kap van iedere boom in het duingebied er één teveel vinden. Toch zijn we trots op het bereikte compromis. Dat slechts 0.8% van de bomen uiteindelijk wordt gekapt, is dan ook niet alleen een overwinning voor het college maar ook voor al die inwoners die met ons hebben gestreden voor het behoud van de bossen.’’

Meer informatie
Meer informatie over de plannen en werkzaamheden voor het omvormen van bos staat op http://www.schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl