BERGEN - De gemeente Bergen werkt aan een doorstart voor het bestemmingsplan van het Oude Hof in Bergen. Dit bestemmingsplan moet bescherming bieden aan natuur en cultuur binnen het historische landgoed en tegelijkertijd ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe plannen zijn het vervolg op een lang participatie traject waarin de gemeente samen met gebruikers en belangengroepen heeft gezocht naar de beste invulling van het landgoed.

Wethouder Valkering: “Het monumentale Oude Hof is een van de mooiste plekken van Bergen. Helaas liggen de plannen voor dit gebied inmiddels echter zo lang stil dat deze zelf haast in aanmerking komen voor een monumentale status. Door te kiezen voor een gezonde mix tussen beleving en bescherming kunnen de ondernemers in het gebied vooruit zonder dat dit ten koste gaat van het historische landgoed.’’

Meer beleving
In het nieuwe plan komt er een centrale parkeervoorziening op de plek van de huidige paardenbak van de Kennemer Ruiters. De paardenbak inclusief kantine wordt verplaatst naar het meest westelijke eiland op het landgoed. In het historische hoofdgebouw is straks een zelfstandig restaurant gecombineerd met kantoorruimte en ateliers mogelijk. Als laatste wordt in afwachting van verdere besluitvorming de uitbreiding van de ‘zwarte schuur’ met een tweede filmzaal alvast planologisch mogelijk gemaakt.

Meer bescherming
De historische Kijklaan wordt weer in ere hersteld en gaat dienen als nieuwe hoofdontsluiting. De bestaande ontsluiting, de Roodeweg, vervalt en wordt van verharding ontdaan. Het nieuwe bestemmingsplan biedt door gebruik te maken van de nieuwste wetgeving speciale bescherming voor de cultuurhistorische en archeologische waarden van het landgoed. In deze laatste fase van de planvorming wordt daarnaast nog extra onderzoek gedaan om te garanderen dat de plannen geen ontoelaatbare gevolgen hebben voor de aanwezige natuurwaarden.

Participatie
Aan de planvorming in en rond het Oude Hof is een langdurig participatie traject vooraf gegaan. Diverse partijen hebben samen met de gemeente gewerkt aan de best mogelijk invulling van het gebied. Het participatietraject is met de afronding van het bestemmingsplan nog niet voorbij. Zodra het bestemmingsplan af is, nodigt de gemeente alle belanghebbenden opnieuw uit om hun mening via een zienswijze kenbaar te maken.