BERGEN - De gemeente Bergen wil het makkelijker maken om permanent te wonen in een recreatiewoning in stedelijk gebied. Om dit te bewerkstelligen wordt het proces van vergunningverlening aangepast. Het nieuwe plan volgt op een evaluatie van het beleid uit maart 2018 waaruit blijkt dat de vergunningverlening nog niet toereikend is.

Wethouder Valkering: “Door de grote schaarste aan betaalbare woningen in onze gemeente worden recreatiewoningen ook gebruikt als woning. We proberen het verkrijgen van een vergunning nu sneller, goedkoper en makkelijker te maken. Daarmee halen we de bewoning uit de illegaliteit en komen we tegemoet aan een wens die breed binnen onze gemeente leeft.’’

Het college wil de uitgebreide aanvraag voor omgevingsafwijkingvergunning omzetten in een snellere procedure. Recreatiewoningen op recreatieparken blijven uitgezonderd van de pilot. Concreet betekent het dat de eigenaren van particuliere percelen binnen bestaand stedelijk gebied nu voor het tijdelijk laten bewonen van hun recreatiewoning niet meer een uitgebreide vergunningprocedure door hoeven, maar kunnen volstaan met een reguliere vergunningaanvraag. Die is sneller afgerond.

Kosten omlaag, termijnen korter
Het college stelt de gemeenteraad voor om de permanente bewoning van recreatiewoningen straks te gaan regelen via de bestemmingsplannen. Nu is het ook al mogelijk een vergunning aan te vragen, maar de behandelingstermijn daarvan is 26 weken. Dit wordt teruggebracht naar 8 weken. Doordat de vergunning eenvoudiger wordt, zijn de leges en de kosten die inwoners maken aan het inhuren van juridische bijstand lager. Dit kan de gemiddelde inwoner enkele duizenden euro’s schelen.

Pilot
De komende tijd wil het college de effecten van het nieuwe beleid monitoren. Daarom wordt het beleid eerst uitgewerkt in de vorm van een pilot. Concreet betekent dit dat binnenkort eerst voor de wijken waar bij de bouw al gelijk recreatiewoningen zijn gerealiseerd, zoals in Egmond aan Zee het geval is, een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Als het bestemmingsplan is gewijzigd kunnen de eerste aanvragen worden ingediend. Indien het nieuwe beleid aanslaat, volgen mogelijk meer wijken.

Evaluatie
Uit de evaluatie van het huidige beleid volgt dat er nog maar weinig vergunningen worden aangevraagd. De complexiteit van de procedure en de kosten die de aanvraag met zich meebrengen kunnen hier een reden voor zijn. Daarnaast blijkt het huidige parkeerbeleid een struikelblok voor veel aanvragen. Hier wordt nog een oplossing voor uitgewerkt