BERGEN - Per 02-02-2022, gaat de bekende lokale partij Gemeentebelangen naar de nieuw geformeerde lokale politieke partij ONS DORP.Gemeentebelangen heeft grote spandoeken laten maken, waarop deze mededeling staat afgedrukt. De spandoeken komen in de wei te staan bij toegangswegen naar Bergen, Egmond en Schoorl. Dit jaar bestaat Gemeentebelangen 100 jaar en aan deze verjaardag geeft de vereniging op een speciale manier inhoud.


Hans Haring, voorzitter van het bestuur van Gemeentebelangen:het roer moet om.
Medio vorig jaar bracht Henk Borst, de voormalige voorman van de voetbal in Bergen en de wegbereider van de mooi verlopen fusie tussen Berdos en BSV, al via de pers naar buiten dat hij niet blij was met de huidige politiek in Bergen. En met hem vele anderen, ook in Schoorl en de Egmonden. Henk kwam met het voorstel om de lokale politiek nu eens fundamenteel aan te gaan pakken. Het roer moet om!

Hij polste zijn omgeving en hoorde dat veel inwoners het roerend met hem eens waren en zijn. Zo werd de basis gelegd voor een nieuwe lokale partij: ONS DORP.

Samenwerking werd als noodzakelijk gezien. Dus werd er stevig gesproken met de fractie en het bestuur van Gemeentebelangen. Het bestuur van Gemeentebelangen wilde alles goed overdenken en keek tegelijkertijd naar de mogelijkheden als het zelfstandig de nieuwe verkiezingen zou ingaan. Het gemis aan goede kandidaten voor de kieslijst melde zich als groot probleem voor Gemeentebelangen. Er moest iets fundamenteels gebeuren!

Afgelopen 100 jaar had Gemeentebelangen al andere namen gehad en heette ook: Bergens Belang en daarvoor De Middenpartij. Waarom dan niet nu weer een andere naam aannemen en de schouders onder Ons Dorp zetten? Met vrijwel hetzelfde partijprogramma konden bij ONS DORP de sterke lokale punten worden opgepakt en wellicht ten uitvoering gebracht worden! Polsen bij de achterban leverde als reactie op: natuurlijk, aanpakken en samen zorgen voor een krachtig alternatief.

Mooie kieslijst
ONS DORP had inmiddels een aantal sterke kandidaten op de kieslijst, met de ervaren Jan Houtenbos uit Egmond als lijsttrekker en kandidaat-wethouder. Daarbij kwamen kandidaten van de voorlopige lijst van Gemeentebelangen, vaak jonge mensen! De lijst is nu zo ongeveer half om half en voor iedereen trots om naar te kijken. Zo trots, dat Gemeentebelangen acht grote spandoeken heeft laten maken. Om iedereen in onze Bergense dorpskernen op te roepen om 14, 15 of 16 maart aanstaande te gaan stemmen op ONS DORP.

Het verkiezingsprogramma is ontstaan ‘weer van onder uit!!!’ en is inmiddels te lezen via de diverse bekende publieke kanalen. Als de storm ons gelegenheid biedt, kunnen de spandoeken worden neergezet.In afwachting van de nieuwe grote storm, die ONS DORP heet!

Henk Borst, voorzitter van het bestuur van ONS DORP:het is altijd onze wens en idee geweest om ONS DORP de partij te laten zijn voor iedereen. Maar dus wel gebracht met fris en nieuw elan.
Sinds vorig jaar zijn we al in gesprek met Gemeentebelangen. Een boeiend en interessant proces. Waarbij constructief is gediscussieerd en iedereen altijd het grotere belang voor ogen heeft gehouden. Het grotere belang, zijnde de zich nu aandienende mogelijkheid om een verenigd en sterk lokaal geluid te laten horen. Met dit duidelijke signaal en stemadvies zijn we hopelijk ook in staat de traditioneel loyale achterban van Gemeentebelangen daarin mee te nemen. We hebben daar in ieder geval veel vertrouwen in.

De inwoners zijn toe aan, en hebben recht op een nieuw geluid. ONS DORP gaat de noodzakelijke omslag maken. We luisteren eerst naar de meningen en ideeën van de inwoners. Dan bepalen we in overleg wat de meest logische marsroutes zijn. Daarover voeren we een raadsbreed debat en een inhoudelijke en open discussie. Pas dan volgt het besluit.

Grondhouding
Onze grondhouding is positief en oplossingsgericht ten aanzien van plannen van inwoners en ondernemers. Of het nu gaat om bouwen, winkels, de geplaagde horeca of de agrarische sector. De afgelopen jaren zijn te veel ideeën en wensen getorpedeerd of op z’n minst vertraagd. Met serieuze economische schade tot gevolg. De balans is ernstig negatief, de afgelopen jaren is er veel stuk gemaakt en helaas geen enkel concreet bouwplan gerealiseerd.

Vertrouwen

We menen dat we met een 180˚ gekeerde manier van besturen het geloof en vertrouwen in het bestuur terug kunnen winnen. Met bovendien als gevolg dat we veel discussies, onvrede en rechtszaken voorkomen. We besparen daarmee veel tijd en geld. En gebruiken energie louter positief. We zetten in op het herstel van vertrouwen en pragmatische en realistische slagkracht.

ONS DORP, tijd voor een nieuw geluid.