BERGEN/UITGEEST/CASTRICUM/HEILOO - Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. Met deze wet kan de gemeente onderzoek doen onder andere naar partijen die een vergunning of subsidie aanvragen of meedoen in een vastgoedtransactie met de gemeente.


Per 1 augustus 2020 is de Wet Bibob uitgebreid, waardoor gemeenten meer onderzoeksmogelijkheden hebben gekregen. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar de integriteit van niet alleen de aanvrager maar nu ook naar zijn of haar directe omgeving bijvoorbeeld zakelijke partners. Zo kunnen zij voorkomen dat criminelen of personen met malafide bedoelingen geld witwassen of een vergunning of subsidie misbruiken om strafbare feiten te plegen.

Deze wetswijziging is voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo de aanleiding geweest de Wet Bibob op meerdere beleidsterreinen in te gaan zetten. Zo kunnen zij zich aan de voorkant weerbaarder opstellen en een vuist maken tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Wat is er veranderd?
Tot nu toe konden de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo alleen een Bibob-toets uitvoeren bij de aanvraag van een drank- en horecawetvergunning en een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal of seksinrichting. In het nieuwe Bibob-beleid is bepaald dat een Bibob-toets ook kan worden toegepast bij de ontheffing voor nachtwinkels, de vergunning voor een kansspelautomaat, de vergunning voor de verkoop van vuurwerk, een evenementenvergunning, incidentele subsidieaanvragen vanaf €10.000, huurtransacties vanaf € 25.000 (jaarhuur) en overige vastgoedtransacties vanaf € 50.000 én omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten vanaf € 1.000.000. Ook wordt standaard Bibob-onderzoek gedaan bij omgevingsvergunningen voor milieuactiviteiten in de categorieën afvalbewerking- en verwerkingsbedrijven en bij bedrijven actief in grondverzet, sloop- en autodemontagebedrijven en vuurwerkopslagplaatsen.

Bronnen raadplegen
De gemeenten kijken bij een Bibob-onderzoek onder andere naar de financiering, de achtergrond van de vergunningaanvrager en de onderneming en zakelijke samenwerkingsverbanden. De aanvragers moeten een Bibob-vragenformulier invullen. Daarnaast worden openbare en gesloten bronnen geraadpleegd. Daarnaast kunnende gemeenten belangrijke informatie ontvangen van andere overheden en opsporingsinstanties of kunnen ze via een tip van de Officier van Justitie op bezwarende informatie gewezen worden. Wanneer een gemeente twijfels heeft over de integriteit van een aanvrager of zijn zakelijke relaties, dan kunnen zij het Landelijk Bureau Bibob om advies vragen.

De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben ingestemd met deze nieuwe opzet.