BERGEN - Een coalitie van gemeenten met kleine gasvelden heeft een brief geschreven naar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat omdat ze zich zorgen maken over de gaswinning. Nederland telt naast de grote gasvelden in Groningen diverse kleine gasvelden verspreid door het land. De winning in deze velden zou volgens de minister worden afgebouwd, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren.

Wethouder Klaas Valkering van de Noord-Hollandse gemeente Bergen: “Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer beloofd de gaswinning ook in gemeenten buiten Groningen af te bouwen. Van die belofte merken wij niets. In onze gemeente worden de gasvelden versneld leeggepompt waardoor aardbevingen kunnen ontstaan die zwaarder zijn dan er tot nu toe in Groningen zijn geweest. Dit heeft grote gevolgen voor de veiligheid van onze inwoners. Daarom roepen we de minister op zich aan zijn belofte te houden.’’

Brede coalitie
Gemeenten uit heel Nederland hebben zich aangesloten bij de oproep van de gemeente Bergen. Ze voelen zich volgens de oproep ‘’verbonden in de zorgen die zij hebben over de veiligheid van hun inwoners en de verplichting die zij als gemeente voelen om die veiligheid te waarborgen’’. Uit onderzoek van de dienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van het ministerie blijkt namelijk dat diverse gemeenten te maken kunnen krijgen met hevige aardbevingen.

Kamerbrief
In een brief aan de Tweede Kamer uit mei 2018 gaf Minister Wiebes aan voornemens te zijn de productie van aardgas uit kleine velden af te bouwen. Sindsdien zijn, onder verantwoordelijkheid van de minister, in diverse gemeenten toch procedures gestart om de bestaande gaswinning te verhogen of nieuwe gaswinning te starten. De coalitie van gemeenten met kleine velden richt zich daarom nu tot de minister met de oproep zich aan zijn belofte te houden.