BERGEN - De gemeenteraad van Bergen (NH) stelt een raadsonderzoek in naar het bestuurlijke besluitvormingsproces in de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2023. Naar verwachting zijn de uitkomsten van het raadsonderzoek eind 2023 bekend.

Bij de raad zijn twijfels ontstaan over de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces in de gemeente. Aanleiding hiervoor is de wijze van totstandkoming van de intentieovereenkomst met stichting Het Bijzondere Huis. Om zorgvuldig onderzoek te kunnen doen en de belangen van de gemeente niet te schaden is hierover in beslotenheid gesproken. De gemeenteraad heeft daarbij het besluit genomen een raadsonderzoek in te stellen.

Raadsonderzoek
De gemeenteraad heeft daarom een onderzoekscommissie ingesteld die bestaat uit leden van de raad. Allereerst zal een vooronderzoek worden ingesteld door een onafhankelijk bureau. Op basis daarvan overweegt de onderzoekscommissie of er getuigen en deskundigen (onder ede) worden gehoord. Ook wordt afgewogen of dit in het openbaar of achter gesloten deuren zou moeten gebeuren. Uiterlijk eind 2023 moet het definitieve rapport beschikbaar zijn en wordt dit in de gemeenteraad besproken.

Dan stelt de raad ook vast in hoeverre het dossier openbaar kan worden gemaakt.