GROET - De gemeente Bergen zoekt de inwoners van Groet op om te praten over woningbouw op de locatie van de voormalige Petrusschool. Het college heeft hiervoor een zogenaamd voorlopig ruimtelijk kader vastgesteld, een soort vingeroefening die dient om het gesprek te starten. De komende weken vindt daarover het gesprek plaats.


“Groet wacht al te lang op resultaat. Het dorp kenmerkt zicht door de rust die er heerst, maar langzamerhand wordt het er te rustig. De eerste school is al gesloten en gesloopt. Het dorp vergrijst snel verder waardoor ook andere voorzieningen onder druk komen te staan. Het is hoog tijd dat met alle woningbouwplannen in de gemeente ook Groet resultaat gaat zien”, aldus wethouder Klaas Valkering.

Eerste ideeën op papier en nu in gesprek

KennemerWonen en de gemeente Bergen hebben een eerste vingeroefening gedaan om het gesprek met de omwonenden te starten over een ontwikkeling op de locatie van de voormalige Petrusschool. Die voorziet in 20 woningen in een compact gebouw van maximaal drie lagen hoog. Daarmee blijft de hoogte vergelijkbaar met een rijwoning die vaak bestaat uit een begane grond, verdieping en een zolder.

Wethouder Valkering: “We willen juist nu, in zo’n vroeg stadium, al in gesprek met onze inwoners. Want uiteindelijk maakt het nieuwe gebouwonderdeel uit van de woonomgeving van die inwoners. Daarom hoop ik dat iedereen die iets van deze locatie in Groet vindt ook met ons mee komt praten.”

Procedure
Tijdens de komende gespreksronde worden bij inwoners suggesties opgehaald die worden opgenomen in een Nota van Inspraak. Die nota wordt dan vervolgens verwerkt in een bestemmingsplan waarover de gemeenteraad besluit. Als de gesprekken goed verlopen, dan kan de gemeenteraad na de zomer het bestemmingsplan behandelen.