BERGEN - De gemeente Bergen is gestart met een inwonerpanel. Inwoners die zich hiervoor aanmelden, worden een aantal keer per jaar actief benaderd om mee te denken over actuele thema’s. Dat kan gaan over onderwerpen die spelen in de hele gemeente of voor een specifieke kern. Aanmelden voor het panel kan via www.ikdenkmeeoverbergen.nl.

Wethouder Arend Jan van den Beld: “De insteek is dat we zoveel mogelijk inwoners willen betrekken bij onze plannen. Dat zorgt voor betere plannen en beter beleid. Ik roep alle inwoners op om zich aan te melden. Iedereen heeft wel kennis van iets. Dat en een frisse blik is alles wat er voor nodig is”

De gemeente maakte al vaker gebruik van inwonerpanels. Bijvoorbeeld om te weten te komen hoe inwoners denken over aardgasvrije wijken, klimaat of afval. Het inwonerpanel dat nu start is een blijvend panel. “Wij benaderen u wanneer er iets speelt, zo mist u nooit een onderwerp. En je kunt per keer beslissen of je het thema of onderwerp interessant vindt”, aldus de wethouder.

Wie kunnen deelnemen aan het inwonerpanel?
Iedereen die in de gemeente Bergen woont en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden voor deelname aan het panel. Deelnemers hebben wel een e-mailadres en toegang tot internet nodig. Bij aanmelding kunnen zij aangeven welke expertise zij hebben en willen inzetten voor het panel.

Wat houdt deelname in?
Deelnemers ontvangen een aantal keer per jaar via e-mail een uitnodiging om mee te denken over een thema of advies te geven over een onderwerp. Dat kan zijn via een digitale enquête of online meeting of een bijeenkomst op locatie. De vorm is afhankelijk van het onderwerp en het doel. Meedoen is altijd vrijblijvend. Deelname aan het inwonerpanel kan op elk moment worden gestart of gestopt. De medewerkers van het participatieloket van de gemeente beheren de gegevens van het panel en gebruiken de gegevens alleen voor dit doel.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Wie heeft deelgenomen aan een activiteit van het panel, ontvangt na afloop altijd een bericht over het vervolg.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor het panel kan via www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Naast een aanmeldformulier, staan daar de voorwaarden die gelden voor deelname aan het panel. Bijvoorbeeld: ‘Wat is de rol van het panel?’, ‘Hoe gaat de gemeente om met mijn gegevens?’ Wie hierna nog vragen heeft, kan contact opnemen met de medewerkers van het participatieloket van de gemeente via participatie@bergen-nh.nl.