EGMOND AAN ZEE - De Raad van State heeft woensdag uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Watertorengebied Egmond aan Zee. Samengevat is het beroep gegrond maar blijven de rechtsgevolgen in stand. Dat betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.

“Goed nieuws”, zegt wethouder Arend Jan van den Beld namens het college van Bergen. “Het bestemmingsplan blijft met deze uitspraak van kracht en is onherroepelijk. Dat betekent dat we verder kunnen met de ontwikkeling van een nieuwe sporthal en 34 woningen, waaronder vijftien sociale koopwoningen. In deze zogenoemde CPO-woningen komen starters en met name Egmonders te wonen.”

Referentiesituatie
De Raad van State geeft aan dat het beroep gegrond is op het punt van het stikstofonderzoek. De gemeente is hier aanvankelijk van een onjuiste referentiesituatie uitgegaan. De gemeenteraad heeft op basis van dit onderzoek het bestemmingsplan vastgesteld en daarmee is het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid. Tijdens de looptijd van het beroep heeft de gemeente echter een nieuw onderzoek naar de stikstofdepositie overlegd met de juiste referentiesituatie. Deze nieuwe passende beoordeling toont aan dat het plan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten.

Nieuwe sporthal en woningen

Het plan voor het Watertorengebied is dat de huidige sporthal wordt gesloopt en dat hiervoor in de plaats een nieuwe sporthal komt. De huidige sporthal is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwe sporthal wordt hypermodern en energieneutraal en wordt uitgerust met onder meer warmtepompen en zonnepanelen.

Op de plek van de huidige sporthal en aan de noordkant van de nieuwe sporthal worden woningen gerealiseerd. Het gaat om 19 koopwoningen (vrije sector) en 15 CPO-woningen. Dit zijn sociale koopwoningen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De bewoners van deze huizen verenigen zich met elkaar in een collectief en delen de kosten van bijvoorbeeld architect en de aannemer. Hierdoor zijn er geen kosten en winstopslag van een ontwikkelaar en is de bouwprijs lager. “Het mooie is dat de grote meerderheid van de groep afkomstig is uit de Egmonden. We konden dat niet afdwingen maar we hebben destijds wel uitgebreid lokaal geworven.”

Zowel de sporthal als de woningen worden gasloos gebouwd.

Het openbare gebied tussen en rondom de woningen en sporthal wordt ingericht als duinlandschap. “We halen de duinen de wijk in”, aldus de wethouder.

Planning
De komende periode wordt de aanbesteding van de sporthal voorbereid, zodat die later dit jaar in de markt kan worden gezet. De benodigde vergunningen worden dan ook aangevraagd. De planning is dat bouw van de sporthal start in 2023, de oplevering is naar verwachting in 2024. Dan kan ook worden gestart met de bouw van de woningen. De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van het verloop van de aanbesteding en de vergunningprocedure.