EGMOND AAN ZEE - Egmond aan Zee krijgt een Bedrijven Investeringszone. Dit is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat, een centrum of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De gemeente heeft een draagvlakmeting gedaan onder de ondernemers in Egmond aan Zee. Voor deze meting zijn 124 ondernemers aangeschreven om te stemmen. Er zijn 80 stemmen uitgebracht. Daarmee heeft ruim 64% van de stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Van hen heeft 82,5% voor de oprichting van de BIZ gestemd. Dat is ruim meer dan de benodigde twee derde meerderheid. Alle ondernemers in het winkelgebied zijn straks onderdeel van de BIZ.

Samenwerken in deze tijden noodzakelijk
Met de uitkomst is de BIZ Egmond aan Zee een feit. Na een intensieve voorbereiding is het voorzitter van de ondernemersvereniging Sandy Dekker gelukt. “Dit was inderdaad een lang gekoesterde wens. Niet alleen brengt dit een geweldige impuls aan het winkel- en leefgebied van Egmond aan Zee, samen met alle ondernemers kunnen we nu ook slagvaardig werken aan een toekomstbestendig en economisch gezond gebied. En natuurlijk is het geweldig dat hier zoveel draagvlak voor is gebleken.”

Ook wethouder Erik Bekkering is trots op het overweldigende resultaat. “Samenwerking is steeds noodzakelijker tussen overheid, inwoners en ondernemers om de uitdagingen die er liggen in de gemeente gezamenlijk op te lossen. Een BIZ en versterkte ondernemersverenigingen kunnen daarin een belangrijke positieve rol vervullen. Zeker in deze tijden is het goed om de krachten te bundelen. Geweldig dat zoveel ondernemers dat ook onderschrijven.”

Eigen bijdrage als subsidie
Met een BIZ betalen alle ondernemers mee aan de kosten van het verbeteren van het winkelgebied. De gemeente int deze bijdrage en betaalt de bijdrage terug als subsidie aan de BIZ-vereniging. De BIZ-vereniging gebruikt de subsidie vervolgens voor de uitvoering van het vastgestelde BIZ-plan, zoals bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen, aantrekkelijke evenementen, gebiedsmarketing en een professioneel management.

Meer informatie
Verdere informatie over de BIZ in Egmond aan Zee is te vinden op www.bizegmondaanzee.nl.