BERGEN - Vanaf 1 april volgend jaar moeten huizenbezitters in de gemeente Bergen een melding maken voor de recreatieve verhuur van hun woning. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad besloten dat huizenbezitters vanaf 2021 hun woning voor een periode van maximaal 63 dagen voor recreatieve verhuur beschikbaar mogen stellen. De coronacrisis heeft gezorgd voor vertraging van de invoering van de nieuwe regels waardoor de handhaving nu pas op 1 april 2021 begint.


Leefbaarheid terug in Bergen
Ongeveer tien procent van de woningen in de gemeente Bergen wordt op dit moment permanent recreatief verhuurd. Dit heeft grote gevolgen op de leefbaarheid en de krapte op de woningmarkt in de gemeente. Daarom besloot de gemeenteraad eerder dit jaar maatregelen te nemen. Recreatieve verhuur is nu al niet toegestaan en daarop wil de gemeenteraad strenger handhaven. Omdat de verhuur toch ook bij het DNA van de dorpen hoort mogen woningeigenaren straks binnen een vensterperiode van 63 dagen hun eigen woning nog wel recreatief verhuren. Voor investeerders van buiten de gemeente geldt die coulanceregeling niet.

Uitstel, maar geen afstel
De coronacrisis maakt nu dat de start van die handhaving iets langer duurt. Wethouder Valkering licht toe: “Door de coronacrisis draait onze ambtelijke organisatie overuren. Onze handhavers zijn druk met het handhaven van de noodverordening, onze communicatiespecialisten zijn druk met het communiceren van de coronaregels en onze vergunningverleners zijn druk met de vergunningen voor grotere terrassen. De nieuwe regels over de recreatieve verhuur moeten daarom even wachten maar van dat uitstel komt zeker geen afstel.”

Zorgvuldigheid boven snelheid
Valkering geeft aan zorgvuldigheid boven snelheid te kiezen: “De recreatieve verhuur van reguliere woningen is een belangrijk en gevoelig dossier dat zorgvuldig uitgewerkt moet worden. We willen en kunnen mensen hierover goed informeren als helemaal helder is waar zij zich kunnen aanmelden, of zij een vergunning moeten aanvragen of slechts een melding hoeven te maken van verhuur. Door nu de snelheid even los te laten kunnen we straks een compleet plaatje laten zien aan onze inwoners.”

Gesprekken Bergen aan Zee en Terrasflat in Egmond aan Zee
De komende tijd worden ook woningeigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden in Bergen aan Zee en de Terrasflat in Egmond aan Zee bevraagd over hoe zij denken over een ‘status aparte’. Een ‘status aparte’ wil zeggen dat zij dan een uitzondering zouden vormen op de 63-dagen-regel en dat eigenaren van een woning in Bergen aan Zee of van een appartement in De Terrasflat het hele jaar door hun woning recreatief mogen verhuren. De gemeenteraad heeft het college gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken.

Geen veranderingen door nieuwe Huisvestingswet
Het kabinet streeft naar inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingswet per 1 januari 2021. In die wet worden ook nieuwe regels over de recreatieve verhuur meegenomen. Voor de gemeente Bergen heeft die wet geen grote gevolgen omdat de gemeente bij de besluitvorming in het voorjaar van dit jaar al rekening heeft gehouden met de nieuwe wet. De gemeente zal wel enkele artikelen in haar verordening moeten omnummeren.